تحقیق مصالح مرسله و امکان حجیت آن

تحقیق مصالح مرسله و امکان حجیت آن
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,500 تومان

توضیحات فایل

تحقیق مصالح مرسله و امکان حجیت آن

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل تحقیق مصالح مرسله و امکان حجیت آن در ۱۷ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر تحقیق مصالح مرسله و امکان حجیت آن

تحقیق :اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((۱۸۵))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((۱۸۶)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

۱- مصالح(جمع مصلحت)

۲- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((۱۸۷))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((۱۸۸))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

۱- چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.

۲-چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((۱۸۹))

۳- برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.

۴- شیخ زحیلى مى گوید:

مطالعه بیشتر