دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی

دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل

دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل پروژه رشته حقوق پیرامون استیفاء در قانون مدنی در قالب word در ۱۶۵ صفحه  آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده ۳۳۶– «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده ۳۳۷- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه  ………………………………………………………  ۱
چکیده کار تحقیقی   ………………………………………  ۷
پیشینه تاریخی    ………………………………………… ۱۰
نتیجه  ……………………………………………………..   ۱۷
فصل اول : استیفاء از عمل شخص …………………..    ۲۲
بخش نخست – کلیات  ………………………………..   ۲۳
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع  ………………….   ۲۳
گفتار دوم – ماهیت استیفاء   ………………………….  ۲۹
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی   ……………….  ۳۵
نتیجه  …………………………………………………..   ۴۶
بخش دوم : شرایط و آثار  …………………………….   ۵۵
گفتار اول – روابط معرفین ……………………………    ۵۵
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل…………….    ۶۱
فصل دوم : استیفاء از سال غیر  ……………………..   ۷۷
بخش نخست – کلیات  ………………………………..   ۷۸
گفتار اول – تعاریف  …………………………………….   ۷۸
گفتار دوم – کلیات   ……………………………………..  ۷۸
بخش دوم – مبانی فقهی و قانون…………………….   ۷۹
گفتار اول – مبانی فقهی  ……………………………..   ۷۹
گفتار دوم – مبانی قانونی …………………………….    ۸۹
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار  …………………..   ۹۱
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری  …   ۹۱
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری  ……….   ۱۰۷
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری   ………….  ۱۱۲
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء  ……   ۱۲۲
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم    …….     ۱۲۵
منابع و مآخذ   …………………………………………… ۱۳۱

مطالعه بیشتر