تحقیق رشته حقوق با موضوع ابعاد مفهومی ونظری فقر

تحقیق رشته حقوق با موضوع ابعاد مفهومی ونظری فقر
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل

تحقیق رشته حقوق با موضوع ابعاد مفهومی ونظری فقر

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل تحقیق رشته حقوق با موضوع فقر با تأکید بر فقر در روستا در قالب word در ۳۸ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب تحقیق رشته حقوق با موضوع ابعاد مفهومی ونظری فقر

عنوان

مقدمه…………………………. ۳

– ابعاد مفهومی ونظری فقر………… ۵

تجریه وتحلیل فقر……………….. ۵

کاهش فقر………………………. ۹

سیاستهای کاهش فقر………………. ۱۱

هزینه های عمومی وکاهش فقر……….. ۱۵

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی  ۱۸

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار… ۲۱

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر…… ۲۲

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف ۲۳

پیشنهادات و انتقادات …………… ۲۵

نتیجه گیری ……………………. ۲۷

منابع ………………………… ۲۸

 شرح مختصر:

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روانتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه ۶۰ سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است…………..

مطالعه بیشتر