بازیهای بومی ومحلی

بازیهای بومی ومحلی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,300 تومان

توضیحات فایل:

بازیهای بومی ومحلی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل بازیهای بومی و محلی در قالب pdf و در ۴۵ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫بازی های بومی محلی‬‎

شرح مختصر:

درباره ی بازی بعضی از پژوهندگان گفته اند که نزد انسان چون حیوان مبنای غریزی دارد

مک دوگال بازی آدمی راناشی از غریزه ی تعدی او می داند و صفت رقابت و جنگجویی را که با اکثر  بازیها قرین است شاهد مثال می آورد .راس معتقد است اشتیاق مردم امروزی به بازی از عطش غریزی حاکی است چه در دنیای یکنواخت و زندگی شاق ومالل انگیز کنونی بازی فرد را از امور عادی حیات منصرف می کند و به اموری تازه که مطبوع طبع است معطوف میدارد .

استانلی هال بازی را یادآور تجارب نخستین و کهنترین نژادهای انسانی می پندارد . برخی دیگر بازی راگسترش فعالیتهای آدمی که ذاتا لذت بخش باشد محسوب می دارند و برآنند که غایت بازی را در خود آن باید جستکه اینگونه فعالیتها به نفسه رغبت آور و خوشایند است .

کارل گروس معتقد است بازی فرد را آماده ی ایفای نقشهای آینده می کند و احترام به مقررات و انضباط را به او می آموزد و به همدستی و همکاری با همگنان خو می دهد ولی در حقیقت هدف اصلی رهایی از انقباض درونی و فشارهای زندگی و به خوش گرایی و خویشتن نوازی است .

بازی نیروهای اضافی را که سر بار تن و جان است به مصرف کارهای دلپذیر می

رساند و ذهن را از مشغله های گرانروزانه پاکیزه می نماید و از این راه به تجدید

قوا یاری میکند .

چون در بازی بیش از یک نفر دخالت دارد آن را مانندبسیاری از مظاهر فرهنگی

مایه ی همبستگی افراد دانسته و گفته اند بازی آدمی را با گروه و جامعه پیوند

می دهد .

 

مطالعه بیشتر