دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

در این بخش پایان نامه رشته حقوق و علوم سیاسی -سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران در قالب ورد و در۹۶ صفحه آماده دانلود جهت استفاده دانش پژوهان گرامی قرار داده ایم در صورت تمایل میتوانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری نمایید

Related imageچکیده

در این مقاله به بررسی سازمان تجارت جهانی در ارتباط با ایران می‌پردازیم. لذا ابتدا در فصل اول با مروری بر سازمان تجارت جهانی و ویژگی‌های آن به شرح موافقتنامه‌های اصلی این سازمان می‌پردازیم .

فهرست مطالب دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

پیشگفتار    ۱

فصل اول    ۲

سازمان تجارت جهانی    ۲

مقدمه    ۲

مبانی نظری    ۳

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)    ۳

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت    ۴

نظریه مزیت نسبی ریکاردو    ۴

نظریه هزینه فرصت    ۵

نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین    ۶

نظریه مزیت نسبی لیندر    ۷

آزمون تجربی لئونتیف    ۷

موافقان و مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم    ۸

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی    ۱۲

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)    ۱۵

اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی    ۲۲

ساختار سازمان تجارت جهانی    ۲۵

الحاق به سازمان تجارت جهانی    ۲۸

رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه    ۳۰

اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان تجارت جهانی    ۳۱

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی    ۳۱

فصل دوم    ۳۳

ایران و سازمان تجارت جهانی    ۳۳

مقدمه    ۳۳

مذاکرات با اتحادیه اروپا    ۳۴

الزامات کلی ایران در فرآیند الحاق    ۳۵

قانون اساسی    ۳۵

مقررات صادرات و واردات    ۳۷

مقررات گمرکی    ۳۹

مقررات ارزی    ۴۰

قوانین مالیاتی    ۴۰

کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق    ۴۱

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت    ۴۲

الزامات الحاق ایران نسبت به گات    ۴۲

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت    ۴۳

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه تأسیس    ۴۳

دسترسی به بازار    ۴۳

الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی به بازار    ۴۴

موافقتنامه کشاورزی    ۴۴

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه کشاورزی    ۴۵

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی    ۴۵

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه بهداشتی    ۴۶

مطالعه بیشتر