تخفیف ویژه دانلود کل کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد

تخفیف ویژه دانلود کل کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

توضیحات فایل:

تخفیف ویژه دانلود کل کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد

برای حمایت از حقوق ناشرین لینک دانلود فایل حذف شده است.

شما کاربران گرامی می توانید در این بخش ، کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد را با فرمت PDF در حجم ۲۵۵ صفحه با بهترین کیفیت از سایت فایل فولدر دریافت نمایید.

تخفیف ویژه :دانلود کل کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد

“شهر پایدار، شهری است که امکان زیستن متناسب و هماهنگ شهروندان را براساس حقوق متقابل و تعریف شده جامعه مدنی فراهم می‌کند.

در چنین ساختاری است که شهروندان از حق طبیعی برخورداری از تسهیلات و خدمات شهری بهره‌مند می‌شوند و امکان زیست، مطابق با شرایط توصیف شده در آیات و روایت برای ساکنان شهری که خود را دارای صفت اسلامیت می‌دانند فراهم می‌شود.

در واقع در چنین شهری است که آنچه به زعم صاحب‌نظران «سرمایه» نامیده می‌شود، میسّر می‌گردد و انواع گوناگونی از سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

سخن در این است که موازین مورد نظر توسعه پایدار انسانی نیز به شکل‌گیری نوعی از سرمایه تأکید دارند که تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام می‌گیرد.

در کتاب حاضر، با ارائه تعریفی از مفاهیم سرمایه اجتماعی و فضاهای شهری به بیان مؤلفه‌های چهارچوب مفهومی آنها پرداخته می‌شود.

همچنین نقش فضاهای کالبدی شهر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی بررسی می‌شود.

در پایان نیز به مواردی چند در جهت افزایش نقش شهر در تکوین سرمایه

اجتماعی با تأکید بر نقش فضاهای عمومی شهر اشاره می‌شود.

ضمن آنکه، اندیشه‌های «یورگن‌ هابرماس» درباره طراحی فضاهای شهری و نقش

سرمایه اجتماعی در این امر در بخش پیوست کتاب،‌ آورده شده است.”….

فهرست مطالب:

فصل۱: مبانی ارتباطات

فصل۲: فرآیند ادراک

فصل۳: نیاز

فصل۴: فعالیت

فصل۵: رفتار

فصل۶: محیط

فصل۷: انسان، زمان، فضا، فرهنگ

فصل۸: مفهوم فضای شهری

فصل۹: مؤلفه های محیط و فضای شهری

فصل۱۰: عوامل مؤثر در شکل گیری تصویر ذهنی و نحوه شکل گیری آن

مطالعه بیشتر