تخفیف ویژه فلش کارتهای ژنتیک پزشکی بر اساس امری و تامسون

تخفیف ویژه فلش کارتهای ژنتیک پزشکی بر اساس امری و تامسون
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

تخفیف ویژه فلش کارتهای ژنتیک پزشکی بر اساس امری و تامسون

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل فلش کارت های با ارزش ژنتیک پزشکی بر اساس امری و تامسون می باشد که از بهترین منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می باشد و با تخفیف ۶۰ درصدی در ۲۳۱ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

تخفیف ویژه فلش کارتهای ژنتیک پزشکی بر اساس امری و تامسون

شایان ذکر است این فلش کارت ها شامل جداول و نمودارها و تصاویر مربوطه می باشند و جزو منابع پیشنهادی رتبه های نخستین آزمونهای پیشین جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

کرگور مندل و قوانین وراثت:

کارهای مندل را می توان کشف ژنها و نحوه وراثت آنها در نظر گرفت. اکنون به الگوهای مختلـف توارث صفات تک ژنی و همچنین بیماریهـای حاصـل از نقـص در یـک ژن واحـد، اصـطلاح «وراثـت مندلی» اطلاق میشود.مندل در آزمایشات خود خصوصیت متقابل نخودفرنگی را بررسی نمود و تنها یک صفت را مطالعه می کرد، بر اساس آزمایشات مندل، سه اصل اساسی به اثبات رسید که این اصول را قوانین هم ۲ ، تفکیــــــک ۱ شـــــکلی و جور شدن مستقل میگویند.

قانون هم شکلی:

آمیزش دو همـــوزیگوت با آلـــــــلهای متفاوت، ایجـــــاد زادههای یکســان و هتروزیگوت میکند یعنی برخلاف تصورات قبلی صفات با هم مخلوط نمیشوند.

AAbb x aaBBAaBb

قانون تفکیک:

هر فرد حاوی دو ژن برای یک خصوصیت ویژه است و این دو ژن طی تقسیم بطور تصادفی به هر گامت منتقل میشوند.

قانون جور شدن مستقل:

اعضای جفت ژنهای مختلف به طور مستقل از هم جدا و به زادهها منتقل میشـوند، ایـن قـانون در مورد ژنهـــای نزدیک به هم بر روی یک کروموزوم صادق نیست.

اساس کروموزومی وراثت:

در سال ۱۹۰۳ والترساتون و تئودور بووری مستقلاً پیشنهاد دادنـد کـه کروموزومهـا حامـل عوامـل وراثتی هستند.

اول بار تعداد کروموزومهای انسان ۴۸ عدد گزارش شد، در سال ۱۹۵۶ یعنی سـه ســـــال پـس از ارائه ساختار صحیح DNA ، تعداد صحیح کروموزومهای انسان ۴۶ عدد معرفی شد.

اولین بیماری ژنتیکی که در سطح مولکولی تعیین شد بیماری کم خونی سلول داسی شکل در سـال ۱۹۵۷ بود…………..

مطالعه بیشتر