کامل ترین متن مقاله بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان

کامل ترین متن مقاله بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,500 تومان

 توضیحات فایل:

کامل ترین متن مقاله بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی مقاله بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان در قالب ورد و در ۷۰ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اوّل دبستان است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تأثیر رنگها بر روی یادگیری در دختران وپسران دارای تفاوت است وهمین طور رنگ زمینه دریا دگیری تأثیر دارد که ما بعد آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است که با آمار بدست آمده ۵۴۰ نفر است که ۵۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وآزمون گر گردنیاف رنگی برروی آنها اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی وواریانس دو عاملی جهت فرضیه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همین طور جهت سنجش فرضیه دوّم وتأثیر رنگ متن وزمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی وبدست آوردن فراوانی ودرصد آن که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین تأثیر رنگها برروی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد ودر حدود ۴۲ درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمینه می تواند در یادگیری تأثیر گذار باشد .

فهرست کامل ترین متن مقاله بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان

عنوان                                                                         صفحه

چکیده                                                                           ۱

فصل اول(کلیات تحقیق)                                                  ۲

مقدمه                                                                           ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                     ۶

طرق از بین بردن رفتار شرطی                                            ۱۴

قانون تاثیر و تقویت رفتار                                                    ۲۴

تعمیم یا انتقال یادگیری                                                    ۲۶

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات تحقیق)                               ۳۳

تعریف روانشناسی                                                          ۳۴

روان شناسی رنگ ها به عنوان روش درمان                          ۳۸

مطالعه بیشتر