کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

 توضیحات فایل:

کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

برای حمایت از حقوق ناشرین لینک دانلود فایل حذف شده است.

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور) تالیف دکتر بیژن بیدآباد و دکتر فتحیّه طبری آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر:

در این کتاب به بررسی سازمان سازمان تجارت جهانی در ارتباط با ایران می‌پردازیم. موضوع اساسی ما در این کتاب این است که اگر ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود الزاماً چه تحولاتی در ساختار اقتصادی و حقوقی ایران باید رخ دهد. لذا با مروری بر سازمان تجارت جهانی و ویژگی‌های آن به شرح موافقتنامه‌های اصلی این سازمان می‌پردازیم .

فهرست مطالب کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

پیشگفتار. ‌ط

فصل اول

سازمان تجارت جهانی

مقدمه. ۳

مبانی نظری… ۴

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری). ۴

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت…. ۵

نظریه مزیت نسبی ریکاردو. ۶

نظریه هزینه فرصت…. ۷

نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین.. ۸

نظریه مزیت نسبی لیندر. ۱۰

آزمون تجربی لئونتیف…. ۱۱

موافقان و مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم. ۱۲

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی.. ۲۰

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات). ۲۳

اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی.. ۳۵

ساختار سازمان تجارت جهانی.. ۴۱

الحاق به سازمان تجارت جهانی.. ۴۵

رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه. ۴۸

اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان تجارت جهانی.. ۴۹

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی.. ۵۰

فصل دوم

ایران و سازمان تجارت جهانی

مقدمه. ۵۵

مذاکرات با اتحادیه اروپا ۵۶

الزامات کلی ایران در فرآیند الحاق.. ۵۷

قانون اساسی.. ۵۸

مقررات صادرات و واردات… ۶۱

مقررات گمرکی.. ۶۴

مقررات ارزی… ۶۵

قوانین مالیاتی.. ۶۶

کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق.. ۶۶

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت… ۶۹

الزامات الحاق ایران نسبت به گات… ۶۹

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت… ۷۰

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه تأسیس…. ۷۰

دسترسی به بازار. ۷۱

الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی به بازار. ۷۲

موافقتنامه کشاورزی… ۷۲

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه کشاورزی… ۷۳

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی.. ۷۴

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه بهداشتی.. ۷۶

موافقتنامه منسوجات و پوشاک….. ۷۶

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه نساجی.. ۷۸

موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت… ۷۹

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه موانع فنی تجارت… ۸۰

موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری… ۸۱

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه سرمایه‌گذاری… ۸۵

موافقتنامه رویه‌های ضد دامپینگ….. ۸۶

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه ضددامپینگ….. ۸۸

موافقتنامه سوبسیدها و اقدامات جبرانی.. ۸۹

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه سوبسیدها ۹۳

سایر اقدامات حمایتی و اضطراری… ۹۹

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه اقدامات حمایتی.. ۱۰۴

مطالعه بیشتر