برترین فایل بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن

برترین فایل بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,800 تومان

توضیحات فایل:

برترین فایل بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن

در این بخش  تحقیق بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن با فرمت  word -قابل ویرایش در ۱۰۰ صفحه آماده دانلود برای استفاده دانش پژوهان قرارداده شده است در صورت تمایل میتوانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت تهیه نمایید.

Related image

چکیده: 

 رضایت مندی شغلی و نشاط سازمانی از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بلندمدت است، مستلزم رضایتمندی و نشاط منابع انسانی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان است. پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای بوده است. این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اعتماد به‌نفس، تعهد، فرهنگ، اعتقاد و باور، مشارکت درونی و برونی و تاثیر آن‌ها بر نشاط کارکنان پرداخته است. مقالات و مطالب از کتابخانه و اینترنت جمع آوری شدند که در ذیل به آنها در سه فصل اشاره می کنیم.

فهرست مطالب برترین فایل بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن

چکیده:‌

 فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسئله. ۲

۱-۳- اهداف تحقیق:۴

۱-۳-۱- هدف اصلی:۴

۱-۳-۲- اهداف فرعی:۴

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۵- چارچوب نظری… ۶

۱-۶- مدل تحقیق.. ۹

۱-۷- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی… ۱۰

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی متغیرها۱۰

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها۱۰

۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۱۱

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۱

۱-۸-۲- قلمرو زمانی.. ۱۱

۱-۸-۳- قلمرو مکانی.. ۱۱

 فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۱-۱- رفتار سازمانی مثبت گرا۱۳

……………

۲-۲-۲-۵-۵- علاقه به کار. ۳۵

۲-۲-۲-۵-۶- افزایش سود. ۳۶

۲-۲-۲-۵-۷- افزایش تولید.. ۳۶

۲-۲-۲-۵-۸- بهبود توانایی تصمیم گیری… ۳۶

۲-۲-۲-۵-۹- افزایش رضایت مشتریان.. ۳۶

۲-۲-۲-۵-۱۰-کاهش غیبت (غیبتی که بر اثر بیماری می باشد). ۳۶

۲-۲-۲-۵-۱۱- انجام دادن کارها با اشتیاق بیشتر. ۳۶

۲-۲-۲-۵-۱۲- بهبود ارتباطات… ۳۷

۲-۲-۲-۵-۱۳- افزایش تعهد سازمانی.. ۳۷

۲-۲-۲-۵-۱۴- افزایش خلاقیت و نوآوری… ۳۷

‏۲-۲-۲-۵-۱۵- تقویت کار تیمی.. ۳۷

۲-۲-۳- رویکرد های مرتبط با نشاط و شادکامی.. ۳۷

۲-۲-۳-۱- رویکرد آسیب شناختی.. ۳۷

۲-۲-۳-۲- رویکرد زیستی و فردی… ۳۸

۲-۲-۳-۳- رویکرد شناختی(عوامل موثر بر رضایت). ۳۸

۲-۳- عوامل موثر بر شادکامی و نشاط… ۳۸

۲-۳-۱- تئوری های مرتبط با عوامل موثر بر شادکامی و نشاط… ۳۸

۲-۳-۱-۱- تئوری اقتصادی پیرامون عوامل موثر بر نشاط و شادکامی.. ۳۸

۲-۳-۱-۲- تئوری های روانشناسی راجع به عوامل موثر بر نشاط و شادکامی.. ۳۹

…………….

 فصل سوم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

……..

مطالعه بیشتر