کامل ترین متن تحقیق بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

کامل ترین متن تحقیق بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
15,900 تومان

توضیحات فایل:

کامل ترین متن تحقیق بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانشجویان و کاربران گرامی ، در این بخش  کامل ترین متن تحقیق بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در قالب ورد و در ۱۱۱ صفحه قابل ویرایش تهیه و تدوین و آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید. در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

نوع فایل : ورد – قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۱۱۱ 

شرح مختصر:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی (مانند اینترنت، تلفن همراه، شبکه های اجتماعی مجازی و…) بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان کاشان است که به صورت نمونه گیری تصادفی ۵۰ نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده از تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با ۲۳ گویه مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیق بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه    ۲

۱-۲- بیان مسئله    ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش     ۵

۱-۴- اهداف پژوهش    ۶

…………….

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش     ۹

۱-۷-۲- قلمرو مکانی پژوهش      ۹

۱-۷-۳- قلمرو زمانی       ۹

۱-۸- مدل پژوهش         ۹

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱- چارچوب مطالعاتی        ۱۱

۲-۲- تکنولوژی های مجازی         ۲۰

۲-۲-۱- تاثیر تکنولوژی های مجازی       ۲۰

۲-۲-۲- جوانان و تکنولوژی‌های نوین:      ۲۲

………………….

۲-۵- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج        ۴۰

۲-۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل    ۴۰

۲-۵-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور      ۴۲

 فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه     ۴۵

۳-۲- روش پژوهش       ۴۵

………..

۳-۱۱- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش      ۵۱

۳-۱۲- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق      ۵۲

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱- مقدمه۵۴

…………….

۴-۳-۱- رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه:   ۵۹

۴-۳-۲- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت:     ۵۹

۴-۳-۳- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل:    ۶۰

۴-۳-۴- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر:   ۶۰

۴-۳-۵- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت:     ۶۱

۴-۳-۶- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی در اینترنت:      ۶۱

…………………

۴-۳-۱۴- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات اجتماعی (فیس بوک، چت، اسکایپ و …) :   ۶۶

۴-۳-۱۵- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی:     ۶۶

۴-۳-۱۶- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی:    ۶۷

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

….

مطالعه بیشتر