گزارش درس مبانی و روش های برنامه ریزی شهری با عنوان ساماندهی محله راهنمایی-پروژه درس

گزارش درس مبانی و روش های برنامه ریزی شهری با عنوان ساماندهی محله راهنمایی-پروژه درس
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,500 تومان

توضیحات فایل:

گزارش درس مبانی و روش های برنامه ریزی شهری با عنوان ساماندهی محله راهنمایی

دانشجویان و کاربران گرامی ،در این بخش گزارش درس مبانی و روش های برنامه ریزی شهری با عنوان ساماندهی محله راهنمایی در قالب ورد و در ۶۶ صفحه تهیه و تدوین و آماده دانلود شده است.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 ساماندهی محله راهنمایی مشهد

پروژه درس مبانی و روش های برنامه ریزی

تعداد صفحات : ۶۶ صفحه

نوع فایل :ورد-قابل ویرایش

محله راهنمایی در سال ۱۴۰۰محله ای است

با اقتصادی پویا در مقیاس فراشهری، واقع در قلب شهر مشهد که دارای فضای عمومی پرتحرک و سرزنده با تاکید بر محله محوری و سیمای روزانه و شبانه مطلوب که در معرض دید ساکنان و گردشگران است و از ترافیک روان و ایمن و شبکه عبوری مناسب میان بافت مسکونی برخوردار بوده و پذیرای ساکنین شهر برای فعالیت های آموزشی و فرهنگی و مهندسی است.

اهداف

در این بخش به تبین اهداف کلان و اهداف خرد پرداخته شده که این اهداف برگرفته از بیانیه چشم-انداز سال ۱۴۰۰ محله راهنمایی است. برای محله راهنمایی ۴ هدف کلان تبیین شده که شامل موارد زیر است:

تقویت اقتصاد عملکردی گردشگری

ارتقا سطح کیفی محله

افزایش ایمنی و سهولت آمد و شد

ارتقا فعالیت های آموزشی،فرهنگی و مهندسی

هر کدام از این اهداف شامل چندین هدف خرد می شود که در جهت تحقق اهداف کلان تبیین شده اند و در پایان گزارش به آنها خواهیم رسید. در جدول شماره ۱ هر کدام از این اهداف کلان با هدف های خرد آنها آورده شده اند.

فهرست مطالب گزارش درس مبانی و روش های برنامه ریزی شهری با عنوان ساماندهی محله راهنمایی

۱-تبیین اهداف کلان و بیان چشم انداز. ۱

۱-۱-بیانیه چشم انداز. ۱

۱-۲-اهداف… ۱

۲- معرفی محدوده مطالعاتی.. ۲

۲-۱- معرفی اجمالی محدوده مطالعاتی،تعیین نقش و جایگاه آن. ۲

۲-۲- تدقیق محدوده در شهر،منطقه و ناحیه. ۳

۲-۳- تعیین مرزهای محدوده مداخله و حوزه بلافصل.. ۴

۳- مطالعات عملکردی-فعالیتی.. ۵

۳-۱- بررسی پیشنهادات طرح های فرادست… ۵

۳-۲- بررسی و تعیین سطوح و سرانه کاربری ها ۷

۳-۲-۱- کاربری مسکونی.. ۷

۳-۲-۲- کاربری اقامتی.. ۷

۳-۲-۳- کاربری آموزشی.. ۷

۳-۲-۴- کاربری اداری.. ۷

۳-۲-۵- کاربری انتظامی.. ۸

۳-۲-۶- کاربری بهداشتی- درمانی.. ۸

۳-۲-۷- مذهبی.. ۸

۳-۲-۸- کاربری فرهنگی- تاریخی.. ۸

۳-۲-۹- کاربری تاسیسات شهری.. ۸

۳-۲-۱۰- کاربری فضای سبز. ۸

۳-۲-۱۱- مزارع و باغات… ۸

۳-۲-۱۲- کاربری تفریحی.. ۸

۳-۲-۱۳- کاربری تجاری.. ۹

۳-۲-۱۴- فاقد اطلاعات… ۹

۳-۳- بررسی و تعیین تراکم خالص و ناخالص مسکونی در وضع موجود ۱۱

۴- مطالعات کالبدی فضایی.. ۱۱

۴-۱- بررسی کیفیت ابنیه،قدمت ابنیه،مساحت قطعات،تعداد طبقات… ۱۱

۴-۱-۱- کیفیت ابنیه. ۱۱

۴-۱-۲- قدمت ابنیه. ۱۴

۴-۱-۳- مساحت ابنیه. ۱۷

۴-۱-۴- تعداد طبقات… ۱۹

۴-۲- بررسی اسکلت و مصالح ابنیه،نماها ۲۲

۴-۲-۱- اسکلت ابنیه. ۲۲

…….

فهرست جداول  

فهرست نقشه ها

فهرست نمودار ها

مطالعه بیشتر