جامع ترین پروژه فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

جامع ترین پروژه فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,900 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین پروژه فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

این فایل حاوی مطالعه ای جامع با عنوان فرآیندهای ریخته گری تحت فشارو آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار می باشد که به صورت فرمت ورد -قابل ویرایش در ۱۱۰ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب جامع ترین پروژه فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

فصل اول : تشریح فرآیندهای ریخته گری تحت فشار 

۱-۱ مقدمه
۱-۲ اصول کلی فرآیند ریخته گری تحت فشار
۱-۳ ماشینهای ریخته گری تحت فشار
۱-۴ فرآیندهای ریخته گری تحت فشار
۱-۵ ریخته گری تحت فشار با فشار بالا
۱-۵-۱ ماشینهای تحت فشار محفظه گرم
۱-۵-۲ ماشینهای تحت فشار محفظه سرد
۱-۶ نموداراعمال فشار و حرکت پیستون تزریق
۱-۷ ریخته گری تحت فشار با فشار پایین
۱-۸ محاسبه تخلخل های ریخته گری تحت فشار
۱-۹ فرآیندهای ریخته گری تحت فشاربا عیوب کمتر
۱-۹-۱ ریخته گری تحت فشاردرخلا
۱-۹-۲ فرآیند ریخته گری کوبشی
۱-۹-۳ فرآیند ریخته گری نیمه جامد
۱-۱۰ آلیاژهای مناسب در ریخته گری تحت فشار
۱-۱۰-۱ انواع آلیاژهای مناسب از لحاظ ترکیبی
۱-۱۰-۲ آلیاژهای مناسب از لحاظ دامنه ی انجمادی
…………………

فصل دوم : تشریح قالب و پوششهای ریخته گری تحت فشار 

۲-۱ تشریح قالب در ریخته گری تحت فشار
۲-۲ جنس قالبها درریخته گری تحت فشار
۲-۳ عملیات پیش گرم کردن قالب
۲-۴ پوششهای مهندسی سطح درقالبهای ریخته گری تحت فشار
۲-۵ مزایای پوششهای مهندسی سطح
۲-۶ اهداف عملیات پوشش کاری مهندسی
۲-۷ نقش پوششهای مصرفی درریخته گری تحت فشار
۲-۸ انواع مواد پوشش قالبهای ریخته گری تحت فشار
۲-۹ خصوصیات یک ماده روانکارمناسب قالب
۲-۱۰ عملیات تنش گیری قالبها
۲-۱۱ بررسی لحیم شدن قالب با آلیاژهای آلومینیوم
۲-۱۱-۱ مراحل تشکیل لحیم شدن قالب
۲-۱۱-۲ نقش عناصرآلیاژی درلحیم شدن آلیاژهای آلومینیوم با قالب
۲-۱۲ نکاتی در مورد نگهداری قالب
۲-۱۳ معرفی اجزای سیستم راهاهی در قالبها
۲-۱۴ سرباره گیرهای مذاب
۲-۱۵ هواکش گذاری درون قالب
۲-۱۶ تغذیه گذاری برای جبران انقباضات

فصل سوم : بررسی عیوب ریخته گری تحت فشار 

۳-۱ مشکلات ریخته گری تحت فشار
۳-۲ مشلات موجود درفرآیند تحت فشار
۳-۳ تاثیر عوامل مکانیکی درایجاد عیوب
۳-۴ راهبردهایی جهت بهبود فرآیند تحت فشار
۳-۵ بررسی عیوب قطعات فرآیند تحت فشار
آنالیز تنش و خستگی در ریخته گری تحت فشار
مقدمه
مدلهای موضوعات
جریان غیر ساختاری
تماس گرمایی و مکانیکی قالب و ریخته گری
اجرای پر کردن قالب و جامد سازی
پیش بینی فرسودگی
پیش بینی شکاف داغ
کاربردهای صنعتی
نتیجه گیری

مطالعه بیشتر