جامع ترین پروژه ارشد مدیریت اجرایی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

جامع ترین پروژه ارشد مدیریت اجرایی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین پروژه ارشد مدیریت اجرایی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

این فایل حاوی مطالعه ای جامع و کامل با موضوع تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  می باشد که به صورت فرمت word -قابل ویرایش در ۱۳۰ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related imageچکیده

اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن ، به عنوان یکی از کارکرد های اصلی نظام سلامت می باشد طبعا سیاست گذاری ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه ،اهمیت ویژه ای دارد . در این راستا مدل ارزشیابی اعتبار بخشی به عنوان یکی از معتبر ترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی، شیوه ای نو در جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجرای اعتبار بخشی و عملکرد سازمانی با محوریت  بیمار و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی  بر این رابطه بود …………….

فهرست مطالب جامع ترین پروژه ارشد مدیریت اجرایی :تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

فصل اول کلیات تحقیق    ۱۱
مقدمه    ۱۲
۱-۱) بیان مساله و تبیین موضوع :    ۱۲
۱-۲) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :    ۱۴
۱-۳)اهداف اصلی تحقیق :    ۱۵

فصل دوم ادبیات تحقیق    ۲۰
۲-۱ ) اعتبار بخشی :    ۲۱
۲-۱-۱ ) مدل های اعتبار بخشی :    ۲

۲-۵-۱) مطالعات داخلی    ۴۹
۲-۵-۲) مطالعات خارجی    ۵۰
فصل سوم روش شناسی تحقیق    ۵۴
۳-۱) روش تحقیق    ۵۵
۳-۲) جامعه آماری    ۵۶
۳-۳) نمونه آماری    ۵۶

۳-۶) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها    ۶۳
روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده :    ۶۴
فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها    ۶۵
۴-۱)آمارتوصیفی    ۶۶
۴-۱-۱) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها    ۶۶
۴-۲) آمار استنباطی    ۶۹
۴-۲-۱) بررسی نرمال بودن دادهها    ۶۹
۴-۲-۲) بررسی فرضیه های تحقیق    ۶۹
۴-۲-۲-۱ )بررسی فرضیه اول:    ۶۹
…………….
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد    ۸۱
۵-۱) مرور کلی تحقیق    ۸۲
۵-۲) بحث و نتیجه گیری:    ۸۳
………………….
۵-۵ )پیشنهادهای کاربردی    ۸۷
۵-۶ )پیشنهادهای پژوهشی    ۸۹

فهرست جداول

فهرست شکل ها

فهرست نمودارها  منابع و ماخذ
منابع فارسی :    ۹۱
منابع لاتین:    ۹۲

پیوست ها
پیوست شماره ۱) پرسشنامه تحقیق    ۹۸
پیوست شماره ۲ : چک لیست سنجه های اعتبار بخشی در بخش های بالینی    ۱۰۳
پیوست شماره ۳: فرم ارزیابی رضایتمندی بیماران :    ۱۲۴
پیوست شماره ۴ : نتایج اعتبار بخشی بیمارستان های سطح شهر مشهد    ۱۲۷

مطالعه بیشتر