دانلود پاورپوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری

دانلود پاورپوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,900 تومان

شرح مختصر:

دانلود پاورپوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری

در این بخش فایل پاورپوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری در ۱۴اسلاید در اختیار شما قرار گرفته است،درصورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

بخشی از متن دانلود پاورپوینت روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری

ارزیابی کاربری‏های مختلف شهری اساسا به منظور اطمینان خاطر

از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات لازم به دو صورت کمی و کیفی صورت می‏گیرد.

 

۱) ارزیابی کمی:

این ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه‏های موجود کاربری‏ها با استانداردهای مربوط یا از طریق بررسی نیازهای فعلی و آتی منطقه مورد مطالعه به فضا صورت می‏گیرد.

۲) ارزیابی کیفی

در این مرحله، ویژگی‏های کیفی معین شده و نسبت آنها با یکدیگر بر اساس چهار ماتریس زیر بررسی می‏شود:

۱) ماتریس سازگاری (Compatibility Matrix)

۲) ماتریس مطلوبیت (Desirability Matrix)

۳) ماتریس ظرفیت (Capacity Matrix)

۴) ماتریس وابستگی (Dependency Matrix)

ماتریس سازگاری:

کاربری‏هایی که در یک منطقه استقرار می‏یابند، نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیت‏های یکدیگر گردند. بر این اساس، کاربری‏ها از نظر سازگاری ممکن است حالت‏های ذیل را داشته باشند:

الف) کاملا با یکدیگر سازگار باشند؛ یعنی هر دو خصوصیات مشترکی داشته و فعالیت آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکن کم تراکم.

ب) نسبتا سازگار باشند؛ به این ترتیب که هر دو کاربری از یک نوع بوده اما در جزئیات اختلاف داشته باشند، مانند مسکن کم تراکم با مسکن با تراکم متوسط.

ج) نسبتا ناسازگار باشند؛ یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشد، مثل ترمینال با کاربری مسکونی.

د) کاملا ناسازگار باشند؛ یعنی مشخصات دو کاربری هیچ گونه همخوانی با یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند، مانند کاربری صنعتی و کاربری مسکونی.

ه) بی تفاوت باشند؛ یعنی اینکه دو نوع کاربری از جهت سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.

در این ماتریس، سازگاری بین کاربری و محل استقرار آن ارزیابی می‏شود و بر این

اساس می‏توان گفت که هر کاربری طبق ویژگی‏های خاص آن برای محل خاصی

مناسب است  و هر محلی نیز کاربری خاص خود را می‏طلبد.

مطالعه بیشتر