سوالات تستی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضاییان

سوالات تستی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضاییان
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
80,000 تومان 6,500 تومان٪92 تخفیف

شرح مختصر:

سوالات تستی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضاییان

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل تست های تألیفی سوالات تستی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضاییان که شامل ۴۲۳ تست همراه با پاسخنامه به صورت فایل PDF می باشد جهت استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته مدیریت آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

سوالات تستی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضاییان

۴۲۳ تست تالیفی از فصول چهارده گانه همراه با پاسخنامه

ﻓﺼﻞ اول – رفتار ﺳﺎزماﻧﻲ ( ۱۲ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ دوم – ﻣﻌﻨﻲو ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎر (۲۲ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ سوم – ادراک ( ۵۰ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﻓﺮاﮔرد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮی (۳۰ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – اﻧﮕﻴﺰش و رﻓﺘﺎر ( ۶۸ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – ﻫﺪﻓﮕﺬاری ( ۱۳ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮاوده ای (۳۱ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﺷﻐﻠﻲ و رﻓﺘﺎر ( ۲۳ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ (۲۵ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ (۴۰ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ – ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت (۴۴ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ دواردﻫﻢ – رﻫﺒﺮی (۴۸ ﺗﺴﺖ)
ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه وری ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن (۱۲ ﺗﺴﺖ)

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (۵ ﺗﺴﺖ)

مدیریت رفتار سازمانی:

مدیریت رفتار سازمانی یا Organizational Behavior را شاید بتوان یکی از کلیدی‌ترین و زیر‌بنایی‌ترین درس‌ها در دوره‌های مدیریتی دانست (دانشجویان مدیریت، معمولاً این درس را به اختصار، OB‌ می‌نامند). درس مدیریت رفتار سازمانی با به کارگیری و استفاده از حوزه‌های متعدد علمی، می‌کوشد مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی را به ما بیاموزد.

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی، میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

مطالعه بیشتر