برترین طرح توجیهی تولید سقف کاذب

برترین طرح توجیهی تولید سقف کاذب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

برترین طرح توجیهی تولید سقف کاذب

شما کاربران عزیز می توانید با خرید طرح توجیهی تولید سقف کاذب گزارش کاملی از مطالعه فنی و اقتصادی مربوط به تولید سقف کاذب را دریافت نمایید. این گزارش می تواند راهنمای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باشد و یا با اهداف مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع طرح: طرح توجیهی تولید سقف کاذب با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال

دارای مقدمه، معرفی محصول، بررسی عرضه و تقاضا، بررسی تکنولوژی و روش تولید، میزان مواد اولیه مورد نیاز، پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح، مطالعه مالی و جمع بندی

ظرفیت پیشنهادی طرح: ۳۰۰۰ تن در سال

موارد کاربرد: ساختمان سازی

مواد اولیه مصرفی عمده:پلی استایرن

اشتغال زایی (نفر):۴۱

سرمایه گذاری کل : یک میلیارد و هشتصد و سی و هشت میلیون و نهصد هزار تومان

سرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی تولید سقف کاذب :

عنوان صفحه

-۱ معرفی محصول

-۱-۱ نام و کد محصول ۱

-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۱

-۳-۱ شرایط واردات ۲

-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی ۳

-۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۳

-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۴

-۷-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۷

-۸-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۷

-۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول ۷

-۱۰-۱ شرایط صادرات ۸

-۲ وضعیت عرضه وتقاضا

-۱-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم ۹

-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ۱۱

۱۲ -۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵

-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۱۲

-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵ و امکان توسعه آن ۱۴

-۶-۲ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۱۵

-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها. ۱۶

-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول ۲۸

-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی ۳۰

-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی ۳۵

-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۳۸

-۸ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۳۸

-۹ بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۳۹

-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۴۳

-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید ۴۵

منابع و مراجع ۴۶

مطالعه بیشتر