پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,800 تومان

شرح مختصر:

پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

محتوی فایل مورد نظر شامل پروژه ای جهت اخذ درجه کارشناسی با عنوان ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب فایل word مشتمل بر ۶۴ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

مقدمه:

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب  صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده  که  در جریان تغییر شکل این اقتصادها  پدید  آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی  این ساختارها را ایجاد کرده مسیری  است که اقتصادهای  توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری  برای خرید  و فروش انواع  سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .

بخشی از فهرست پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول

۱-۱- مقدمه

۲-۱- تعریف موضوع

۳-۱- اهمیت تحقیق

۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع
۵-۱- سوابق مربوط

۶-۱- فرضیات تحقیق

۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق

۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق

۹-۱- روش تحقیق

۱۰-۱- ساختار تحقیق

فصل دوم

۱-۲- مقدمه

۲-۲- کلیات

۳-۲- بازار سرمایه در ایران

۴-۲- مزایای وجود بورس اواق بهادار

۱- از دیدگاه کلان

۲- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۳- از نظر سرمایه گذاران

۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات

۶-۲- استفاده کنندگان صورتهای مالی

۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی

۸-۲- انتخاب نظریه سود

۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود

۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود

۱۱-۲- سود تحققی و سود غیر تحققی

۱۲-۲- فواید سود برای سرمایه گذاران

۱۳-۲- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

منابع و ماخذ:

مدیریت مالی ؛ دکتر ایرج نوروش

بررسی رابطه سود وقیمت ؛ ماکوئی ، پایان نامه کارشناسی ارشد

رابطه سود حسابداری و قیمت سهام ؛

بورس ، سهام ، نحوه قیمت گذاری سهام ؛ موسسه حسابرسی  دایارایان به اهتمام دکتر غلامحسین دوانی

آمار دراقتصاد و بازرگانی ؛ دکتر محمد نوفرستی

آمار و کاربرد آن در مدیریت ؛ دکتر ناصحی فر

مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده ؛ فراهانی فرد ، رضا صبری

مطالعه بیشتر