دانلود پروپوزال مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سیمان بر پایه مدل خمیری- خسارت

دانلود پروپوزال مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سیمان بر پایه مدل خمیری- خسارت
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

دانلود پروپوزال مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سیمان بر پایه مدل خمیری- خسارت

محصول مورد نظر شامل پروپوزال رشته عمران با عنوان مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سیمان بر پایه مدل خمیری- خسارت که شامل تمامی قسمتهای یک پروپوزال کامل می باشد و در قالب فایل word با قابلیت ویرایش تهیه و تدوین گردیده است.

تعریف مساله، اهداف، و سوالات تحقیق دانلود پروپوزال مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سیمان بر پایه مدل خمیری- خسارت

بتن یک ماده ترکیبی شامل دو فاز سنگدانه و ماتریس ملاتی پیوسته است. فاز  ملاتی به تنهایی از مخلوط چسب سیمان ­و ذرات سنگدانه کوچکتر تشکیل می­ شود. به همین دلیل رفتار فیزیکی این ماده پیچیده­ بوده و ماهیت آن بر اساس  ساختار مواد ترکیبی تعیین می­گردد. از عوامل موثر می­توان ­نسبت آب به ­ سیمان، نسبت سیمان به ­سنگدانه، شکل ­دانه­ها، اندازه­ی آنها و نوع سیمان  مصرفی را نام برد.

اما به صورت معمول در چهارچوب مکانیک محیط پیوسته رفتار بتن در شروع بارگذاری، همسانگرد فرض می­شود. بتن تحت شرایط معمول ماده­ای شکننده محسوب می­گردد که رفتار­ تنش-کرنش آن متاثر از رشد ترکهای ریز و درشت در ساختار آن است. باید در نظر داشت که درصد قابلتوجهی از این ترکها در سطح مشترک بین سنگدانه­ ها و ملات تشکیل می­شود که  به آنها ترک تماسی می­گویند. تحت عملکرد بارها، ترکهای ریز بیشتری درسطح  مشترک سنگدانه­ ها و ملات که در این مجموعه ضعیفترین پیوند محسوب می­ شود ایجاد می­گردد.

گسترش این ترکها در ابتدا غیر قابل رویت است، اما به تدریج­ با افزایش میزان بارهای خارجی قابل رویت شده و در ایجاد رفتارغیرخطی تنش-کرنش بتن شرکت می­کنند.بتن در فشار از استحکام خوبیبرخوردار است که از دلایل آن می­توان به تحمل فشار توسط سنگدانه­ها اشاره نمود. باید توجه داشت که سنگدانه­ها رفتار سخت­تری نسبت به ملات داشته و رفتار آنها در طول بارگذاری کاملا ارتجاعی و بدون خرد شدگی فرض می­گردد.

 

مطالعه بیشتر