مباحث جاری در حسابداری دکتر حسن همتی PDF

مباحث جاری در حسابداری دکتر حسن همتی PDF
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

توضیحات فایل:

مباحث جاری در حسابداری دکتر حسن همتی PDF

لینک دانلود محصول جهت حمایت از حقوق مولفین و ناشرین حذف گردیده است.

محصول مورد نظر شامل کتاب مباحث جاری در حسابداری دکتر حسن همتی(چاپ سوم) می باشد که در قالب فایل PDF مشتمل بر ۴۶۷ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

این کتاب به صورت کامل می باشد.این کتاب جز بهترین منابع درس مباحث جاری در حسابداری می باشد و در دانشگاه های مختلف کشور تدریس میشود .هدف از یادگیری درس مباحث جاری در حسابداری ، آموختن شیوه حسابداری پروژه های پیمانکاری ، اجاره ای ، آگاهی با انواع پیمان ها و قراردادها ، بررسی سود یا ضرر در پروژه ها ، آگاهی از حساب سپرده و … است.

مباحث جاری در حسابداری(مطابق با استانداردهای حسابداری ایران )

مولف :حسن همتی

سرفصل ها

فصل۱:حسابداری اجاره های بلندمدت

فصل۲:گزارشگری مالی وحسابداری تغییر قیمت ها

فصل۳:حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمان کاری

فصل۴:حسابداری مبادلات ارزی

مباحث جاری در حسابداری “کتابی است که در چهار فصل براساس سرفصل‌های درس حسابداری مالی برای دانشجویان رشته‌های حسابداری تدوین شده است .

فصل نخست کتاب عبارت است از ویژگی‌های قرارداد اجاره بلند مدت (اجاره عملیاتی و سرمایه‌ای از دیدگاه اجاره کننده و اجاره دهنده) بر مبنای استانداردهای مالی ;همچنین قرارداد اجاره‌ای تلفیقی و قرارداد اجاره به شرط تملیک براساس قانون عملیات بانکی در ایران .

در فصل دوم گزارش‌های مالی تغییر قیمت‌ها در پنج نظام حسابداری بررسی و مقایسه شده است : سیستم حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ـ واحد اسمی پول (HC/ND)، سیستم حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ـ واحد اسمی پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD)، سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری ـ واحد اسمی پول (CC/ND)، سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری ـ واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD)، و سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری ـ حفظ سرمایه فیزیک .(CC/PC)

مباحث فصل سوم درباره ویژگی‌های مربوط به قراردادهای بلندمدت پیمان‌کاری در دفاتر پیمان‌کاری و کارفرماست” .حسابداری مبادلات ارزی “نیز عنوان فصل چهارم این کتاب است .”

مطالعه بیشتر