تحقیق تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی

تحقیق تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

شرح مختصر:

تحقیق تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل تحقیق جهت اخذ مدرک دکترای روانشناسی تربیتی با عنوان تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد که در قالب فایل پاورپوینت در حجم ۴۷ اسلاید تهیه و تدوین گردیده است.. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

تحقیق تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی

سرفصل ها:

بیان مسئله؛ اهمیت و ضرورت تحقیق؛ الگوی مفهومی

اهداف پژوهش؛ فرضیه ها؛ معرفی متغیرها

روش پژوهش؛ جامعه و نمونه؛ شیوه گردآوری اطلاعات

یافته ها و نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری

چکیده محتوای فایل:

بیان مسئله

  • آمار حدود ۲۵ درصدی فرسودگی تحصیلی در برخی دانشگاه ها
  • پیامدهای ناگوار فرسودگی تحصیلی
  • عدم هم بینی متغیرهای موثر بر فرسودگی تحصیلی

الگوی مفهومی

مبانی نظری و الگوهای مفهومی پژوهش

الگوی تبادلی استرس لازاروس و فولکمن

الگوی تطابق فرد- محیط مسلچ و لیتر

الگوی الزامات- منابع دمروتی و همکاران

الگوی الزامات- کنترل- حمایت کاراسک و ثئورل

اهداف  پژوهش

تعیین میزان فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسایی علل و عوامل ایجاد کننده فرسودگی تحصیلی

برآورد سهم عوامل درونی و بیرونی در ایجاد فرسودگی تحصیلی

ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از فرسودگی تحصیلی و مقابله با این پدیده

فرضیه ها

روابط

تعدیل کننده

– رابطه بین استرس ادراک­شده و فرسودگی تحصیلی در دانشجویانی که سرسختی بالاتری دارند از دانشجویانی که سرسختی پایین­تری دارند کمتر است.

برازش کلّی مدل

-مدل رابطه مستقیم و غیرمستقیم کمال‌گرایی ناسازگارانه، حمایت اجتماعی، و عوامل فشارزای آموزشی با فرسود گی تحصیلی (با در نظر گرفتن نقش میانجی­گر استرس ادراک­شده و خودکارآمدی) در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز مناسب داده­هاست.

مسیرهای مستقیم

فشارزاهای آموزشی اثر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارد.

– حمایت اجتماعی اثر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارد.

– کمال­گرایی ناسازگارانه اثر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارد.

– خودکارآمدی اثر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارد.

– استرس ادراک­شده اثر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارد.

تحقیق تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی

مطالعه بیشتر