دانلود مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی نشریه ۱۱۳

دانلود مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی نشریه ۱۱۳
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
به زودی ...

توضیحات فایل:

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی نشریه ۱۱۳

کاربران گرامی،کتاب مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران: متن پیشنهادی-نشریه ۱۱۳ را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمائید.

کتاب «مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی»

توسط مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی تدوین شده است.

یکی از مهم‌ترین الزامات تهیه و ارائه اطلاعات مالی با کیفیت‌های مطلوب، وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آن‌ها در عمل است.

چنین اصول و استانداردهایی باید ضمن تبعیت از مبانی عمومی دانش حسابداری، به نیازها و الزامات محیطی نظیر نوع و گستره فعالیت‌های اقتصادی، دامنه فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، قوانین موضوعه و مناسبات حقوقی، اخلاق و ارزش‌های اجتماعی عطف داشته و با استانداردهای جهانی حسابداری نیز هماهنگ باشد.

کتاب «مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی» از سوی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی منتشر شده است.

دراین کتاب، مولف کوشیده است رهنمودهای عام و فراگیر در چارچوب ویژگی‌های کشور برای وضع استانداردهای مختلف فراهم آورد.در این مجموعه پس از مرور اصول و مبانی حسابداری مباحث ذیل مطرح شده است :

ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی، اصول و شناخت اندازه‌گیری عناصر حسابداری، گستره فعالیت‌های اقتصادی، مدل، عناصر حسابداری و نظایر آن….

کتاب مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی-نشریه ۱۱۳

یکی از مهمترین الزامات تهیه و ارائه اطلاعات مالی با کیفیت های مطلوب وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل است.

وضع استانداردهای حسابداری مالی در کشورهای پیشرفته صنعتی عمدتا از طریق مراجع منتخب حرفه حسابداری به شکل هیاتهای تدوین استاندارد حسابداری مالی با شرکت حسابداران خبره وذیصلاح صورت میگیرد.

سابقه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در ایران بسیار کوتاه است.برای نخستین بار در کتابهای حسابداری منتشر شده در اوایل دهه ۴۰ شمسی اصول عمومی حسابداری، به اتکای منابع خارجی تعریف شده است.

در سال ۱۳۶۷ سازمان حسابرسی از تلفیق موسسات بخش عمومی به موجب قانون مصوب ۱۳۶۲ عملا تشکیل گردید و به موجب قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آن به عنوان مرجع رسمی تدوین اصول واستانداردهای حسابداری در ایران تعیین شد.

مطالعه بیشتر