دانلود نشریه ۲۰۲ سازمان حسابرسی بصورت کامل

دانلود نشریه ۲۰۲ سازمان حسابرسی بصورت کامل
نوع فایل
pdf+ppt+word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان
به زودی ...

توضیحات فایل

دانلود نشریه ۲۰۲ سازمان حسابرسی بصورت کامل

دانشجویان و کاربران گرامی ، محتوای این فایل شامل نشریه ۲۰۲ سازمان حسابرسی می باشد که در قالب فایل pdf ، word ،ppt تهیه و تدوین گردیده است.در ذیل پیش نمایشی از محیط فایل را مشاهده میفرمایید.

بخشی از متن پاورپوینت :

مدیریت مالی بخش عمومی طی ۲۵ سال اخیر (و شاید پیش از آن) مـورد توجـه قـرار گرفتـه و به طور مداوم بر این توجه افزوده شده است .

تنها در هزاره جدید بود که اسـتانداردهای بین المللی در بعضی از حوزه های اصلی مانند حسابداری بخش عمومی و آمارهای مـالی دولـت (جی. اف. اس)، تدوین و یا به  میزان زیادی توسعه یافت. پس از ظهور موجی از مفاهیم جدیـد در مالیه شرکتهای بخش  خـصوصی طـی دهـه هـای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، در هـزاره جدیـد، تـصویر  واضحتری از مفاهیم محوری ارائه  شد، که به سرعت در بخش عمومی مورد پذیرش قرار گرفت.

امـروزه تقریبـاً همه پذیرفته اند که دولت باید کالاهای عمومی و همگانی مانند ثبات و امنیت و سطح حداقلی از خدماتی مانند بهداشت و آموزش را عرضه و فراهم کند.

دانلود نشریه ۲۰۲ سازمان حسابرسی بصورت کامل

بنابراین واضح است که در آینده همچنان یک بخش عمومی وجود خواهد داشت که نیـاز بـه مـدیریت دارد، و البتـه مدیریت منابع مالی آن نیز ضروری خواهد بود.طبق تعاریف شناخته شده بین المللی، بخـش  عمـومی شامل بخش اصلی دولت (اغلب مختصراً تحت عنـوان دولـت نامیـده مـی شـود ) و شـرکتهای بخش عمومی می باشد.

بخش عمومی به وسیله شهروندان و دولت یک کشور کنترل می شود. در مورد شرکتهای بخـش عمومی، این کنترل عمدتاً بدین معناست که اکثریت سهام آنها متعلق بـه کـشور یـا دولـت آن کشور می باشد. با این وجود بیش از ۵۰ درصد درآمد شرکتهای بخـش عمـومی ، از فعالیتهـای بازاری مانند فروش کالا و ارائه خدمات به مشتریان ایجاد مـی شـود . بـه  عـلاوه سـازمانهای بین المللی را نیز باید جزئی از بخش عمومی محسوب نمود، به خصوص در مواردی که توسـط ملل یا دولتهای مختلف (نه سازمانهای غیردولتی) تأسیس شده باشند. در واقع بـسیاری از ایـن سازمانها، مانند اتحادیه اروپا، یک سطح اضافی برای بخش اصلی دولـت محـسوب مـی شـود .

مطالعه بیشتر