سوالات کتاب حقوق دریایی پیام نور با پاسخنامه تشریحی

سوالات کتاب حقوق دریایی پیام نور با پاسخنامه تشریحی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

سوالات کتاب حقوق دریایی پیام نور با پاسخنامه تشریحی

دانشجویان و کاربران گرامی، در این بخش سوالات کتاب حقوق دریایی پیام نور با پاسخنامه تشریحی رشته حقوق پیام نور مطابق با آخرین تغییرات برگرفته از کتاب حقوق دریایی نوشته دکتر مرتضی نجفی اسفاد ( سوالات ۵ فصل اول کتاب به صورت طبقه بندی شده و فصل بندی شده) و همچنین نمونه سوالات درس حقوق دریایی با پاسخنامه با کد درس ۱۲۲۳۱۵۳ – ۱۲۲۳۱۰۲ ادوار گذشته دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد و نمونه سوالات درس حقوق دریایی با پاسخنامه با کد درس ۱۲۲۳۲۶۳ مقطع کارشناسی آماده دانلود شده است.

سوالات کتاب حقوق دریایی پیام نور با پاسخنامه تشریحی

برگرفته از کتاب حقوق دریایی

نوشته دکتر مرتضی نجفی اسفاد

با مطالعه و خواندن این نمونه سوالات طراحی شده می توانید در درس اختیاری حقوق دریایی به تمامی سوالات آزمون دانشگاه پیام نور پاسخ صحیح بدهید. با خواندن این سوالات نیازی به خواندن کتاب حقوق دریایی نیست و نیاز شما را در این رابطه به طور کامل برطرف می سازد.درس حقوق دریایی، درس چندان مهمی نیست و فقط با یکبار دوره کردن این سوالات به تمامی سوالات ۴ گزینه ای پاسخ صحیح خواهید داد.

بخشی از نمونه سوالات حقوق دریایی:

مجموعه از قواعد که جرایم مربوط به کشتی رانی را در بر می گیرد ، در کدام گزینه معرفی شده است؟

۱-حقوق بین الملل عمومی دریایی    ۲-حقوق اداری دریایی

۳-حقوق کشتی رانی    ۴-حقوق کیفری دریایی

موضوع کشتی رانی تجاری یا بازرگانی در کدام گزینه مورد اشاره واقع شده است؟

۱-صرفا عملیات صید ماهی و سایر آبزیان  ۲-نجات در دریا و یدک  کشتی ها

۳-حمل کالا مسافر و کالا و مسافر با قصد حصول درآمد و سود است.  ۴-فقط سفرهای تفریحی و سیاحتی

کدام یک از نهادهای زیر در موارد مقتضی مبادرت به تصویب و صدور دستور العمل های دریایی می کند؟

۱-وزارت امور خارجه   ۲-وزارت کشور

۳-استانداری استان های ساحلی   ۴-سازمان بنادر و کشتی رانی

بهترین شیوه برای پایان دادن به مشکلات ناشی از تعارض قوانین در اواخر قرن نوزدهم چه بود؟

۱-انعقاد معاهدات بین المللی  ۲-درگیری های نظامی  ۳-تحکیم رویه های داخلی  ۴-قطع روابط بین المللی

یکی از وجوه تمایز کشتی از سایر اموال منقول چیست؟

۱-صرفا تابعیت کشتی  ۲-ثیت و تابعیت کشتی   ۳-حجم کشتی  ۴-صرفا ثبت کشتی

کشتی چه نوع مالی است؟

۱-مال محسوب نمی شود ، چون حالت شناور دارد.

۲-مال محسوب نمی شود ، چون دارای تابعیت است.

۳-مال منقول و غیر منقول نیست بلکه صرفا حقوق معنوی یا امتیاز محسوب می شود.

۴-از اموال منقول مادی محسوب می شود که به مال غیر منقول و اشخاص شباهت دارد.

معمولا کدام بندر اقامتگاه کشتی محسوب می گردد و در نتیجه کلیه اسناد قانونی آن در آن  محل نگهداری می شود؟

۱-بندر بهره برداری  ۲-بندر تجهیز   ۳-بندر ثبت   ۴-بندر مقصد

مهمترین موضوع قانون دریایی هر کشور و در نتیجه کانون اصلی حقوق دریایی چیست ؟

۱-تابعیت   ۲-کشتی   ۳-خدمه    ۴-مسافر

مطالعه بیشتر