راهنمای آزمون ویسکانسین بصورت کامل و با فرمت ورد

راهنمای آزمون ویسکانسین بصورت کامل و با فرمت ورد
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

راهنمای آزمون ویسکانسین بصورت کامل و با فرمت ورد

کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل راهنمای آزمون ویسکانسین- آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین (WCST) –شرح و نمره گذاری آزمون کارتهای ویسکانسین(WCST) با فرمت ورد با قابلیت ویرایش می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

روایی و پایایی: دارد

منبع:دارد

تفسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل: word

این آزمون به عنوان ابزاری برای سنجش کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. انجام این آزمون نیازمند برنامه ریزی راهبردی، توانایی انتزاع، انعطاف پذیری ذهنی، رفتار معطوف به هدف، جستجوی سازمان‌یافته و کنترل پاسخ های تکانشی است. این آزمون به صورت گسترده ای برای سنجش عملکرد لوب فرونتال مورد استفاده قرار گرفته است.

نسخه اولیه آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین توسط برگ و همکارانش (۱۹۴۸؛ نقل از میتروشینا و همکاران ۲۰۰۵) بوجود آمد. این آزمون برای سنجش استدلال انتزاعی و توانایی سازگار کردن راهبردهای شناختی فرد با چالشهای محیطی طراحی شد. بدین علت، عقیده بر این است کهWCST گستره پیچیده ای از کنشهای اجرایی را می سنجد که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، استدلال انتزاعی، شکل گیری مفهوم، حفظ قوانین شناختی، توانایی تغییر و بازداری پاسخ­های تکانه­ای است (لزاک، ۲۰۹۴). به عبارت دیگر آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین به طور بسیار زیادی برای مطالعه رفتارهای انتزاعی، شکل گیری مفهوم و توانایی استدلال بکار برده می شود. درفرم اصلی آزمودنی یک دسته ۶۰ تایی کارت دریافت می کند، که روی کارتها ۱تا۴ شکل یکسان حک شده است، شکلهایی از قبیل ستاره، صلیب، دایره و مثلث در رنگهای قرمز، سبز یا آبی.هیچ دو کارتی در این دسته شبیه به هم نیستند…

برخی عناوین پکیج کامل آزمون کارتهای ویسکانسین (WCST) :

تاریخچه و شرح آزمون WCST

۱- ۱۱ ویژگیهای روانسنجی WCST

۲- ۱۱ اعتبار آزمون

۱-۲- ۱۱ اعتبار معیار یا ملاکی

۲-۲- ۱۱ اعتبار محتوا و اعتبار سازه

۳-۱۱ پایایی آزمون

۱-۳- ۱۱ پایایی آزمون WCST

۱-۱-۳-۱۱ پایایی بین نمره‌گذاران و درون نمره‌گذاران

۲-۱-۳- ۱۱ دقت اندازه گیری آزمون

۱۲- ارتباط عملکرد WCST با عوامل مردم شناختی

۱- ۱۲ اثر سن

۲- ۱۲ اثر تحصیلات

۳- ۱۲ اثر جنسیت

۴- ۱۲ اثر قومیت

۱۳ – نتیجه گیری

مطالعه بیشتر