پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر

دانش پژوهان گرامی ،محتوای این فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر باشد که با فرمت ورد در ۴ صفحه تهیه و تنظیم گردیده است.

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در سال (۱۹۹۰) توسط والکر و همکاران ساخته شد.شاید والکر و همکارانش هرگز فکر نمیکردند که پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت تا این حد فراگیر گردد و در تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.سبک زندگی تحت عنوان تمام رفتارهایی که تحت کنترل شخص هستند یا بر خطرات بهداشتی فرد تاثیر می گذارند، تعریف می شود.عوامل حفاظت کننده سلامت، احتمال مواجهه فرد را با بیماری یا آسیب کاهش می دهند و عوامل ارتقا دهنده ی سلامت الگویی چند بعدی هستند که در راستای خفظ یا افزایش سطح خودشکوفایی، رفاه و رضایتمندی افراد عمل می کنند.

 پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت می تواند توسط پروفایل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت Health-promoting lifestyle profile II (HPLP II) اندازه گیری شود که این ابزار به طور گسترده در تحقیقات استفاده و روایی و پایایی آن در جمعیتهای متنوع گزارش شده است.

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP II) در حال حاضر به زبانهای اسپانیایی، ژاپنی ، عربی ، ترکی و صد البته زبان شیرین فارسی ، در دسترس است (به نقل از، محمدی زیدی، پاکپور، محمدی زیدی، ۱۳۹۰).

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP II) نسخه اصلاح شده HPLP است که بوسیله Walker و همکاران ارائه شده است و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت را تمرکز بر کارهای ابتکاری و ادراک فرد، که در راستای حفظ یا افزایش سطح تندرستی، خودشکوفایی و رضایتمندی فردی عمل می کنند، اندازه گیری می کند.

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت از ۵۴ سوال تشکیل شده است و دارای ۶ خرده مقیاس می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و نیز نحوه ی تفسیر نمرات می باشد.

خرده مقیاس های این پرسشنامه عبارتند از:

تغذیه
فعالیت های بدنی یا ورزش
مسئولیت پذیری در مورد سلامت
مدیریت استرس
روابط و حمایت بین فردی
رشد معنوی و خود شکوفایی

دریافت پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر

پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: word

تعداد صفحات:۴

منبع: دارد

تفسیر و نمره گذاری: دارد

مطالعه بیشتر