پاوروپوینت رادیوبیولوژی (مجموعه کامل)

پاوروپوینت رادیوبیولوژی (مجموعه کامل)
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
12,800 تومان

توضیحات فایل:

پاوروپوینت رادیوبیولوژی (مجموعه کامل)

کاربران گرامی،محصول مورد نظر شامل پاوروپوینت جامع و کامل در مورد رادیوبیولوژی می باشد که پس از پرداخت انلاین،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

عناوین پاوروپوینت جامع و کامل در مورد رادیوبیولوژی:

پاورپوینت فیزیک و شیمی جذب اشعه در ۵۱ اسلاید

پاوروپوینت حساسیت پرتوی و سن سلول در چرخه میتوزی در ۲۵ اسلاید

پاوروپوینت اثرات پرتوها بر رویان و جنین در ۳۰ اسلاید

پاوروپوینت اثر اکسیژن و اکسیژن دار شدن مجدد در ۳۳ اسلاید

پاوروپوینت ترمیم آسیب تشعشعی و اثر آهنگ دوز در ۲۷ اسلاید

پاوروپوینت انتقال خطی انرژی (LET) و اثر بیولوژیک نسبی (RBE) در ۲۶ اسلاید

پاوروپوینت منحنی های بقاء سلولی در ۳۰ اسلاید

پاوروپوینت اثر سرطان زایی تشعشع در ۴۵ اسلاید

پاوروپوینت محافظ های پرتوی در ۳۸ اسلاید

پاوروپوینت آثار ژنتیکی تشعشع در ۲۵ اسلاید

پاوروپوینت مقدمه رادیوبیولوژی در ۷ اسلاید

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت،بخشی از متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم 

محتوای اسلاید ۲

فیزیک وشیمی جذب اشعه

žدرسال ۱۸۹۵ آقای رونتگن اشعه مجهول (X) را کشف نمود.

žاولین رادیوگرافی را از دست پروفسور آناتومی سوئیسی رودولف آلبرت کولیکر گرفت.

žاولین استفاده پزشکی اشعه ایکس در ۲۳ ژانویه ۱۸۹۶ از یک دریانورد  که قسمتی از تیغه چاقو درستون فقرات او فرو رفته بود و باعث فلج او شده بود، گرفته شد.

žاین تکنولوژی به سرعت در اروپا و آمریکا گسترش یافت.

žاولین استفاده درمانی اشعه X احتمالا“ در سال ۱۸۹۷ توسط جراح آلمانی ویلهلم الکساندرFreund که مول را درمان کرد.

žهانری بکرل خاصیت رادیواکتیویته را درسال ۱۸۹۶ کشف نمود.

žپیر و ماری کوری درهمان سال رادیوم را جدا کردند.

žاولین آزمایش رادیوبیولوژی توسط بکرل که ناخواسته ظرف حاوی رادیوم را درجیب خود گذاشته وبعداز ۲ هفته متوجه قرمزی پوست و زخم درآن ناحیه شد که درمان آن چندین هفته طول کشید.

žتجربه دوم رادیوبیولوژی توسط پیرکوری درسال ۱۹۰۱ بود که عملا“ روی ساعد خود سوختگی ناشی از رادیوم ایجاد کرد.

محتوای اسلاید ۵

رادیوبیولوژی

žمطالعه اثر پرتوهای یون ساز بر موجودات زنده است.

žنیاز به اطلاع از فیزیک پرتوها دارد.

محتوای اسلاید ۳۱

ناهنجاریهای کروموزومی

žDNA هدف اصلی بیولوژیکی پرتوها می باشد.( مرگ سلول، جهش وسرطانزایی )

žDNA از دو رشته تشکیل شده است . هر رشته متشکل از یک سری داکسی نوکلئوتید بوده که محتوی کد ژنتیکی است. ستون فقرات این رشته ها ملکولهای قند و فسفات است و ملکولهای باز هر رشته مکمل ملکولهای باز رشته مقابل است.یعنی آدنین درمقابل تیمین و گوانین درمقابل سیتوزین قرار می گیرد. وقتی سلول درمعرض اشعه ایکس قرار می گیرد شکستگی های متعددی دریک رشته اتفاق می افتد . اما در ملکولDNA سالم شکستگی در یک رشته براحتی براساس کپی برداری از رشته مقابل که سالم است ترمیم می گردد.

žاگر ترمیم ناقص باشد جهش ایجاد می گردد.

žدرصورت وقوع شکست دردو رشته DNA درصورتیکه شکست درمحلهای جداگانه باشد ترمیم صورت خواهد گرفت.

žاگر شکست دررشته ها مقابل  هم باشد یا نزدیک هم باشد باعث شکستگی دوبل شده و یک قطعه کروموزم به دو قطعه تقسیم می شود، این پدیده مهمترین عارضه در اثر پرتو است وممکن است منجر به مرگ سلول، جهش یا سرطانزایی گردد.

مطالعه بیشتر