خلاصه کتاب تالوفیتها دکتر مهدی یوسفی با فرمت پاورپوینت

خلاصه کتاب تالوفیتها دکتر مهدی یوسفی با فرمت پاورپوینت
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
7,000 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب تالوفیتها دکتر مهدی یوسفی با فرمت پاورپوینت

کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت کتاب تالوفیتها تألیف دکتر مهدی یوسفی در ۲۲۰ اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب تالوفیتها تألیف دکتر مهدی یوسفی ، بخشی از متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۴

ویژگی های عمومی جلبکها

۱- جلبکها موجوداتی کلروفیل دار هستند و غذای خود را از فتوسنتز بدست می آورند.

۲- پیکر جلبکها از ریسه تشکیل شده است. ریسه یا تال به ساختارهای ساده ای گفته می شود که بر خلاف گیاهان عالی به صورت ریشه، ساقه و برگ تمایز نیافته اند.

۳- پیرامون اندامهای زایشی جلبکها یاخته های نازا وجود ندارد. در واقع ساختارهای تولید مثلی آنها به طور کامل به هاگ یا یاخته جنسی تبدیل می شوند. این ویژگی با چند استثنا در تمام جلبکها دیده می شود. بر عکس، در تمام گیاهان دیگر به جز جلبکها، اندامهای زایشی و تولید مثلی از یک یا چند لایه یاخته نازا و محافظ احاطه شده است و در واقع یاخته های محافظ فضایی  را بوجود می آورند که در داخل آنها یاخته های زایشی بوجود می آیند.

۴- در اغلب جلبکها یاخته تخم که از ترکیب یاخته های جنسی نر و ماده بوجود می آید، پس از تشکیل، مستقیما تقسیم شده و به جلبک جدیدی تبدیل می گردد. در صورتی که در گیاهان پیشرفته تر، یاخته تخم ابتدا مراحل نمو جنینی را طی می کند و پس از آن گیاه جدید بوجود می آید.

محتوای اسلاید ۳۴

رده بندی جلبک ها

۱- شاخه سیانوفیتا

۲- شاخه اوگلنوفیتا

۳- شاخه پیروفیتا

۴- شاخه کریسوفیتا

۵- شاخه کلروفیتا

۶- شاخه کاروفیتا

۷- شاخه فئوفیتا

۸- شاخه رودوفیتا

محتوای اسلاید ۱۳۳

انواع تولیدمثل جنسی

تولیدمثل جنسی در قارچ ها به پنج روش انجام می‌شود:

ترکیب گامت های متحرک، تماس گامتانژها، ترکیب گامتانژها، اسپرم‌زایی و ترکیب هیفهای رویشی.

ترکیب گامت های متحرک

در این روش برحسب اینکه شکل، اندازه و فعالیت گامت ها چگونه باشد، سه حالت وجود دارد:

الف) ایزوگامی. اگر هر دو گامت از نظر اندازه، شکل و فعالیت یکسان باشند، آنها را ایزوگامت و نوع ترکیب آنها را ایزوگامی می‌گویند.

ب) آنیزوگامی. هرگاه دو گامت از نظر شکل مشابه، ولی از نظر اندازه متفاوت باشند، آنها را آنیزوگامت و نوع ترکیب آنها را آنیزوگامی می‌گویند.

ج) هتروگامی. اگر یکی از گامت ها بزرگتر و غیرمتحرک باشد (گامت ماده) و گامت دیگر کوچکتر و متحرک باشد (گامت نر) و از نظر شکل نیز باهم تفاوت داشته باشند، آنها را هتروگامت و نوع ترکیب آنها را هتروگامی یا اووگامی گویند.

مطالعه بیشتر