پاورپوینت جامع تالوفیت ها

پاورپوینت جامع تالوفیت ها
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت جامع تالوفیت ها

کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت جامع تالوفیت ها در ۴۴۰ اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت جامع تالوفیت ها ، بخشی از متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۳

هدفهای آموزشی کلی

هدفهای آموزشی کلی این گفتار عبارتند از:

۱٫شناخت اصول و معیارهای رده‌بندی جلبکها

۲٫ آشنایی با ویژگیهای عمومی هشت شاخه جلبکها و بررسی این ویژگیها در نمونه‌هایی از هر شاخه

محتوای اسلاید ۹۱

رده باسیلاریوفیسه شامل دو راسته

سنترال

پینال

می‌باشد (شکل ۲-۲۲).

۱٫ راسته سنتزال: این راسته شامل دیاتومه‌هایی است که تقارن محوری یا شعاعی دارند و غیرمتحرک می‌باشند. در این دیاتومه‌ها رافه وجود ندارد.

۲٫ راسته پینال: این راسته شامل دیاتومه‌هایی است که تقارن دوطرفی دارند و متحرک می‌باشند. حرکت آنها به‌صورت لغزشی است. در این دیاتومه‌ها رافه وجود دارد.

فهرست مطالب:

گفتار اول: جلبک ها و رده بندی آنها

رده‌ بندی جلبکها

پسوندهای اصلی

معیارهای رده‌ بندی جلبکها

سیستمهای رده‌ بندی

شاخه جلبکهای سبز ـ آبی

پراکندگی و نوع زیستگاه

ساختار یاخته‌ ای

فیکو بیلیزوم

واکوئلهای گازی

جلبکهای رشته‌ ای

اکینت

هتروسیست

جلبکهای رشته‌ ای بدون هتروسیست

جلبکهای رشته‌ ای هتروسیست‌ دار

تولید مثل در جلبکهای سبز ـ آبی

رده‌ بندی سیانوفیتا

راسته کروکوکال

راسته اسیلاتوریال

راسته نوستوکال

راسته استیگونماتال

شاخه اوگلنوفیتا

اوگلنا

شاخه پیروفیتا

ویژگیهای عمومی دینوفلاژلاتها

پدیده بیولومینسانس

شاخه کریسوفیتا

رده گزانتوفیسه

رده باسیلاریوفیسه

کلروفیتا

رده‌ بندی جلبکهای سبز

کاروفیتا

فئوفیتا

و…

گفتار دوم: قارچ ها و رده بندی آن ها

ویژگیهای اصلی قارچها

اشکال مختلف ریسه در قارچها

ریزومورف

ساختار یاخته‌ ای قارچها

محدودیتهای مطالعه هسته قارچها

تغذیه قارچها

برخی از واکنشهای دفاعی گیاهان

تولید مثل قارچها

انواع هاگها

استفاده‌ های مفید از قارچها

ضررهای ناشی از قارچها

جایگاه قارچها در بین موجودات زنده

اصول نامگذاری و رده‌ بندی قارچها

پسوندهای عمده

نام علمی شاخه‌ ها و زیرشاخه‌ های قارچها

میکسومایکوتا

رده اکرازیومیست

ماستیگومایکوتینا

رده اوومیست

پیتیوم

فیتوفتورا

زیگومایکوتینا

راسته موکورال

رده تریکومیست

آسکومایکوتینا

قارچهای بدون آسکوکارپ

ساکارومیسس

راسته تافرینال

قارچهای دارای آسکوکارپ

و…

گفتار سوم: گلسنگ ها

تعریف گلسنگها

رابطه قارچ و جلبک در گلسنگها

ساختار داخلی گلسنگها

پراکندگی و ویژگیهای زیستی گلسنگها

پراکندگی

ویژگیهای زیستی

تولید مثل گلسنگها

شکل ظاهری گلسنگها

گلسنگهای پوسته‌ ای

گلسنگهای برگی

گلسنگها بوته‌ ای

نامگذاری و رده‌ بندی گلسنگها

و…

مطالعه بیشتر