پاورپوینت مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران

پاورپوینت مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
12,500 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران

کاربران عزیز ، در این بخش پاورپوینت خلاصه گزارش تدوین مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در ۹۶ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

سرفصل مطالب

اهم مسائل بنیادی نظام فعلی آموزش و پرورش

مسائل مهم نظام موجود آموزش وپرورش

تعریف سند ملی آموزش و پرورش (مصوبه شورای راهبری طرح )

هدف مطالعات نظری: تدوین الگوهای نظری کلان و خرد برای نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

مبانی هستی شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت شناختی

مبانی ارزش شناختی

مبانی دین شناختی

با هم نگری مبانی اساسی

فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

تعریف تربیت

ویژگی های تعریف

چرایی تربیت

چگونگی تربیت

اصول عام تربیت

ارکان جریان تربیت

فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران (الگوی کلان راهنمای جریان تربیت رسمی و عمومی)

وجوه اهمیت و ضرورت تربیت رسمی و عمومی

هدف کلی تربیت رسمی و عمومی

اهداف مشترک تربیت رسمی و عمومی

اهم ویژگی های مدرسه صالح

ارکان تربیت رسمی و عمومی

رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

ضرورت تدوین رهنامه

جایگاه رهنامه

رسالت

کارکردهای مشترک

حیات طیبه

هویت

ساحت های تربیت

انواع تربیت (با توجه به میزان شمول)

انواع تربیت (با توجه به نوع سازماندهی)

ویژگی های عام تربیت رسمی و عمومی

ویژگی های خاص تربیت رسمی و عمومی

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران،متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۶۸

رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

تعریف و قلمرو:

«نهاد اجتماعی و فرهنگی سازمان یافته ای که به عنوان مهم ترین عامل انتقال،بسط و اعتلاء فرهنگ عمومی در جامعه اسلامی ایران ، مسئولیت آماده سازی مربیان جهت تحقق مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد را برعهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد.»

این نهاد با تکیه بر دولت اسلامی (حاکمیت) و با مشارکت فعال خانواده ، رسانه و نهادها و سازمان های غیر دولتی،متولی و مسئول تحقق شایسته ی « جریان تربیت رسمی و  عمومی» در همه سطوح سیاست گذاری ؛ برنامه ریزی؛ پشتیبانی؛ هماهنگی و ساماندهی ؛ اجرا و نظارت ،ارزشیابی و اصلاح می باشد.”

هدیه محصول:

پاورپوینت رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ اسلاید

مطالعه بیشتر