پاورپوینت آمار و احتمالات کاربردی رشته های مدیریت و حسابداری

پاورپوینت آمار و احتمالات کاربردی رشته های مدیریت و حسابداری
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت آمار و احتمالات کاربردی رشته های مدیریت و حسابداری

کاربران عزیز ،در این بخش پاورپوینت آمار و احتمالات کاربردی رشته های مدیریت و حسابداری مطابق با سرفصل های مصوب ماخذ: کتاب آمار و احتمالات کاربردی تالیف: محمدرضا میرزاده در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

پاورپوینت آمار و احتمالات کاربردی رشته های مدیریت و حسابداری

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت آمار و احتمالات کاربردی محمدرضا میرزاده،متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

 توابع احتمال خاص

مطالبی که در این فصل فرا می گیرید:

(۱توزیع های گسسته

(۲توزیع یکنواخت

(۳توزیع برنولی

(۴توزیع دوجمله ای

(۵فوق هندسی

(۶توزیع پواسن

(۷توزیع هندسی

(۸توزیع های پیوسته

(۹توزیع نرمال

(۱۰توزیع نرمال استاندارد

(۱۱تصحیح پیوستگی

مقدمه

در قسمت های قبل بعضی توزیع های عمومی را بررسی کردیم و در ادامه قصد داریم برخی ازتوزیع های احتمال را که در نظریه آمار به صورت خیلی بارز مورد استفاده قرار می گیرند، بیشتر بررسی کنیم. هر کدام از توزیع های احتمال با یک یا چند پارامتر  همراه اند و این پارامترها کمیت هائی هستند که برای توزیع های خاص، مقداری ثابت ولی برای یک خانواده همتوزیع، مقادیر مختلفی هستند.

توزیع های پیوسته و گسسته دو شاخه مهم توزیع های احتمال هستند که هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنیم و به بعضی از مهمترین آنها اشاره خواهیم نمود.

فصول پاورپوینت آمار و احتمالات کاربردی محمدرضا میرزاده:

فصل اول :موجود نیست

فصل دوم: توصیف اطلاعات در ۲۰ اسلاید

فصل سوم: توصیف اطلاعات(شاخص های مرکزی) در ۲۵ اسلاید

فصل چهارم :توصیف اطلاعات (شاخص های پراکندگی) در ۲۵ اسلاید

فصل پنجم: احتمال در ۲۵ اسلاید

فصل ششم: احتمال (ادامه) در ۲۵ اسلاید

فصل هفتم :احتمال شرطی در ۱۸ اسلاید

فصل هشتم :متغیر تصادفی و تابع احتمال در ۲۲ اسلاید

فصل نهم: امید ریاضی و واریانس در ۱۵ اسلاید

فصل دهم :تابع احتمال توأم در ۱۹ اسلاید

فصل یازدهم :همبستگی و رگرسیون در ۱۵ اسلاید

فصل دوازدهم: توابع احتمال خاص در ۲۹ اسلاید

فصل سیزدهم :برآورد نقطه ای و فاصله ای در ۲۶ اسلاید

مطالعه بیشتر