پاورپوینت طرح جامع شهر بوشهر

پاورپوینت طرح جامع شهر بوشهر
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت طرح جامع شهر بوشهر

کاربران گرامی ،این فایل خلاصه ای از طرح جامع شهر بوشهر (طرح بازنگری) ۱۳۸۷ بوده که با فرمت پاورپوینت در ۳۲ اسلاید تهیه و تدوین گردیده است.

فهرست مطالب طرح جامع شهر بوشهر :

  1. بررسی شناخت منطقه و حوزه نفوذ
  2. مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
  3. مشخصات جمعیتی، اقتصادی، کالبدی،
  4. طرح توسعه آتی
  5. راه حل ها و پیشنهادات برای حل مسائل و مشکلات موجود.

مقدمه

طرح جامع شهر بوشهر شامل مطالب زیر است :

بررسی و شناخت منطقه و حوزه نفوذ

بررسی و شناخت شهر ( مطالعات محیطی ، اجتماعی ،اقتصادی)

بررسی و شناخت شهر ( مطالعات کالبدی  شهر)

تجزیه و تحلیل  و استنتاج بررسی های انجام شده

تهیه طرح های و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن

ارائه پیشنهادات و راه حل ها

بررسی مسایل جغرافیایی و اقلیمی منطقه :

۱-۲- موقعیت جغرافیایی شهر  و اطراف آن

شبه جزیره بوشهر  در ساحل شمالی خلیج فارس با ابعاد تقریبی ۲۰ کیلومتری در ۸ کیلومتر استقرار یافته است .

بخش شمالی و غربی آن  محدود به دریا ، بخش شرقی آن در نیمه شمالی محدود به خور پودر و سلطانی و نیمه جنوبی آن محدود به اراضی پست و آبگیر وبخش جنوبی نیز به دریا منتهی می گردد.

به استثنای پهنه مربوط به دماغه شمالی و حوزه میانی تا جنوبی پهنه کوچکی از اراضی  مرکزی،شبه جزیره بوشهر جزو اراضی پست محسوب می شود و شیب عمومی آن کمتر از ۲ در صد است .

بر اساس مطالعاتی که به منظور پهنه بندی خطر نسبی زلزله  صورت  گرفته است  ، محدوده شبه جزیره و حریم ۵ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی جزو محدوده با خطر نسبتاً پایین طبقه بندی شده است .

عرض جغرافیای و مجاورت با بستر های آبی ، مهم ترین عوامل اقلیمی موثر بر اب و هوای شبه جزیره  بوشهر و نواحی ساحلی خلیج فارس می باشد . منطقه مورد مطالعه در عرض پایین ۲۸ درجه شمالی استقرار  و این امر بر زاویه تابش خورشید و رزیم دمایی هوا به شدت تاثیر می گذارد؛به طوری که محدوده را در قلمرو گرمترین مناطق حرارتی ایران قرار می دهد.

مطالعه بیشتر