جزوه اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت بهمراه نمونه سوالات

جزوه اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت بهمراه نمونه سوالات
نوع فایل
pdf
حجم فایل
9mb
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

جزوه اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت بهمراه نمونه سوالات

کاربران گرامی ،محتوای این فایل کامل ترین جزوه و نمونه سوالات اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ویرایش سال ۹۹ با فرمت پی دی اف می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

بخشی از نمونه سوالات:

۱٫ دانش بشری است که محصول فکر کردن و تفکر عقللنیت درباره تربیت به تعریفی بهتر دانشیست که با نگاه فلسفی به موضوع تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش می پردازد
الف( فلسفه آموزش و پرورش
ب( فلسفه و آموزش و پرورش
ج( مقدمه فلسفه تربیت ✔
د( فلسفه تعلیم و تربیت

۲ . کدام یک از گزینه های زیر اشکال فلسفه تربیت می باشد؟
الف( فلسفه تربیت به منزله نتیجه ژرف اندیشی دانشمندان، فیلسوفان، معلمان و فرهیختگان با تامل در تجارب تربیتی خود و دیگران(فلسفه نظر ورزی)✔
ب( فلسفه به عنوان اساس نظری تعلیم و تربیت
ج( اعمال فلسفه به عنوان روح فلسفی یا ذهن فلسفی در تعلیم و تربیت
د( اعمال فلسفه به عنوان روش و یا فعالیت تحقیقاتی در تعلیم و تربیت

۳٫ کدام یک از گزینه های زیر اشکال فلسفه تربیت نمی باشد؟
الف( فلسفه تربیت به مثابه رشته ای علمی در حوزه علوم تربیتی با عرضه مباحث تخصصی گسترده جهت تبیین وضع مطلوب و نقد وضعیت موجود
ب( فلسفه به عنوان محتوا یا رشته در تعلیم و تربیت ✔
ج( فلسفه تربیت به منزله فرایند خردورزی و تامل معلمان و مربیان) فلسفه شخص(
د( فلسفه تربیت به مثابه محصول تواف فکری جمعی از مربیان مجرب) فلسفه سازمانی و نهادی( مانند مدارس و دانشگاهها

۴٫ کدام یک از اشکال فلسفه، فلسفه نظر ورزی است؟
الف( فلسفه تربیت به مثابه رشته ای علمی در حوزه علوم تربیتی با عرضه مباحث تخصصی گسترده جهت تبیین وضع مطلوب و نقد وضعیت موجود
ب( فلسفه تربیت به مثابه محصول تواف فکری جمعی از مربیان
ج( فلسفه تربیت به منزله فرایند خردورزی و تامل معلمان و مربیان
د( فلسفه تربیت به منزله نتیجه ژرف اندیشی دانشمندان، فیلسوفان، معلمان و فرهیختگان با تامل در تجارب تربیتی خود و دیگران ✔

مطالعه بیشتر