دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت دکتر غلامرضا خاکی pdf

دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت دکتر غلامرضا خاکی pdf
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت دکتر غلامرضا خاکی pdf

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت دکتر غلامرضا خاکی pdf در ۱۷ صفحه شامل هشت فصل تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

بخشی از متن خلاصه کتاب :

بخش اول : مبانی کلی تحقیق

فصل اول : مفاهیم بنیادی تحقیق

علم چیست؟
در زبان فارسی و عربی کلمه علم به دو معنای متفاوت به کار برده میشود، غفلت از این دو نوع کاربرد اغلب به خطاهای بزرگی انجامیده است، این دو کاربرد عبارتند از:

۱٫ معنای اصلی و نخستین علم که دانستن در برابر ندانستن است و به همه دانستنیها صرفنظر از نوع آنها علم میگویند.

۲٫ کلمه علم در معنای دیگر فقط به دانستنیهایی اطلاق میشود که بر تجربه مستقیم حسی مبتنی باشد، علم در این معنا در برابر جهل قرار نمیگیرد بلکه در برابر همه دانستنیهایی قرار میگیرد که آزمونپذیر نیستند.

شناخت علمی

شناخت علمی، شناختی است که ازبوته آزمایش درآمده است و از دو روش کلی حاصل میشود که عبارتند از:

استقراء یعنی استدلال از جزء به کل به گونه ای که پژوهشگر بر پایه مشاهدات و :

(Induction) 1. استقراء

بررسیهای جزئی خود درباره کل قضاوت میکند و تعمیم میدهد.قیاس یعنی استدلال از کل به جزء به گونهای که پژوهشگر با دستیابی به یک شناخت کلی : (Deduction)

۲٫ قیاس
در مورد پدیدههای جزئی قضاوت میکند.

فلسفه علم چیست؟

در رابطه با فلسفه علم دیدگاههای مختلفی وجود دارد که به نمونههایی از آنها اشاره میشود:

– فلسفه علم عبارت است از صورتبندی و تنظیم جهانبینیهایی که با نظریه های علمی مهم سازگار و از برخی جهات بر آنها مبتنی هستند.
– فلسفه علم عبارت است از ظاهر ساختن پیشفرضها و تمایلات باطنی دانشمندان
– فلسفه علم عبارت است از رشتهای که به مدد آن مفاهیم و نظریههای علمی تحلیل و تشریح میشوند.
– فلسفه علم عبارت است از نوعی معیارشناسی جنبی که به مدد آن مفاهیم و نظریه های علمی تحلیل و تشریح میشوند

مطالعه بیشتر