دانلود جزوه و خلاصه کتاب مبادی حقوق نصرالله ستانکزی

دانلود جزوه و خلاصه کتاب مبادی حقوق نصرالله ستانکزی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
7,700 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه و خلاصه کتاب مبادی حقوق نصرالله ستانکزی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه و خلاصه کتاب مبادی حقوق نصرالله ستانکزی با فرمت pdf در ۸۷ صفحه بصورت تایپ شده می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب جزوه و خلاصه کتاب مبادی حقوق نصرالله ستانکزی

پیشگفتار ……………….
مقدمه ………………
معلومات عمومی ………………….. ۱
مبحث اول معنی لغوی حقوق ………………………………….. ۱
مبحث دوم معنی اصطلاحی حقوق ……………………………………………. ۱
مبحث سوم رابطه حقوق با سایر قواعد تنظیم کننده اجتماع  ………. ۳
مبحث چهارم رابطه علم حقوق با سایر علوم – ………………………… ۹
سوالات فصل مقدماتی ………………. ۱۲
قسمت اول ……………………. ۱۲
حقوق آفاقی …………. ۱۲

فصل اول …………………… ۱۱

خصایص یا صفات قواعد حقوقی …………………………………….. ۱۳
مبحث اول صفت قاعدۀ حقوقی از نگاه تجرید و تعمیم )مجرد بودن و عمومی بودن( – ………….. ۱۳
مبحث دوم صفت قاعدۀ حقوقی ازنگاه اجباری بودن وامری بودن – ………………………………….. ۱۴
مبحث سوم صفت قاعدۀ حقوقی از نگاه مؤیدهای بودن …………………………… ۱۶
مبحث چهارم صفت قاعدۀ حقوقی از نگاه کتبی بودن …………………………… ۱۸
سوالات برای مباحثه …………………………………………………. ۱۸

فصل دوم …………………………. ۱۱

اساس و مبنای قواعد حقوقی ……………………….. ۱۹
مبحث اول تمایلات واقعبینان یا مثبتیون …………………………………….. ۱۹
مبحث دوم عقاید و تمایلات ارباب اصالت تصوف ……………………….. ۲۰
مبحث سوم مکتب تاریخی حقوق ……………………………………….. ۲۲
سوالات برای مباحثه ……………………………………. ۲۲

فصل سوم ……………………………………………………… ۳۱

محتویات غایه و هدف نهایی قواعد حقوقی ………………………………… ۲۳
مبحث اول ضرورت و مطابقت حقوق با واقعیتهای اجتماعی  …………………………………………………………….. ۲۳
مبحث دوم هدف نهایی یا غایه قواعد حقوقی – ……………………………. ۲۴
سوالات برای مباحثه …………………………………… ۲۶
فصل چهارم ……………………. ۳۲
تصنیف حقوق ………… ۲۶
مبحث اول حقوق عرفی )غیر مدون(  ……………………………………… ۲۷
مبحث دوم حقوق مدون ………………………………………….. ۲۷
مبحث اول حقوق ملی یا داخلی – ……………………………. ۲۸
جزء دوم حقوق خصوصی ……………………………….. ۳۲
مبحث دوم حقوق بینالملل …………………………………. ۴۰
سوالات برای مباحثه …………………. ۴۷

فصل پنجم ………………………….. ۸۴

منابع یا مصادر حقوق ……….. ۴۸
مبحث اول قانون  …۴۸
مبحث دوم عرف و عادات ……………………. ۵۶
مبحث سوم رویه قضایی ……………………………. ۵۷
مبحث پنجم منابع حقوق در افغانستان …………………………………………. ۵۹

فصل ششم ……………………… ۲۳

تفسیر قانون ………….. ۶۲
مبحث دوم طریقه تتبعات ………………… ۶۳
قسمت دوم ……………………… ۲۸
حقوق عندی …………………….. ۲۸
فصل اول ………………………. ۲۸
معلومات عمومی ……………. ۶۴
مبحث اول تعریف حقوق عندی – …………………………………… ۶۴
مبحث دوم اهمیت و مفهوم حقوق عندی  ………………………. ۶۵
مبحث سوم موضوع حقوق عندی – ……………. ۶۵
فصل دوم ……………………….. ۲۶
منابع حقوق عندی ……. ۶۷
شرایط صحت قرارداد ……۶۸
آثار قرارداد …………. ۶۹
انحلال قرارداد ……… ۷۰
مبحث دوم حوادث حقوقی – ………………………………. ۷۱
اسباب ایجاد حادثۀ حقوقی را در پنج بخش میتوان مطالعه کرد: ……………….. ۷۱
حوادث حقوقی مدنی – ………………………………. ۷۲
حوادث حقوقی ماورای مدنی  ……………. ۷۲
فصل سوم ……………………….. ۶۳
تصنیف حقوق عندی ………. ۷۲
مبحث اول حقوق سیاسی …………………………….. ۷۲
مبحث دوم حقوق عمومی  ………………………….. ۷۲
مبحث سوم حقوق خصوصی -……………….. ۷۳
تقسیم حق به اعتبار موضوع آن  ……………………………………. ۷۴
تقسیم حق به اعتبار قیود و عوارض آن

مطالعه بیشتر