دانلود جزوه مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان و لنگرودی

دانلود جزوه مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان و لنگرودی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
6,600 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان و لنگرودی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل باکیفیت ترین و جامع ترین جزوه مقدمه علم حقوق ویرایش سال ۹۹ منابع : کتاب مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران تالیف مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان و مقدمه عمومی علم حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، با فرمت pdf در ۱۱۷ صفحه می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

بخشی از متن جزوه مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان و لنگرودی:

فهرست مطالب

فصل اول : دانش حقوق………………… ۹
تعاریف و مفاهیم: ………………………………… ۹
رابطه علم حقوق با سایر علوم ……………. ۹
رابطه حقوق با جامعه شناسی :  ………………. ۱۰
رابطه حقوق با اقتصاد …………………….. ۱۱
رابطه حقوق و علوم سیاسی ………………………. ۱۲
رابطه حقوق و علوم طبیعی و  ریاضی : ………………. ۱۲
شاخه های حقوقی سایر علوم …………………………. ۱۳
شاخه های علم حقوق :  …………………………………… ۱۴
تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی …………… ۱۵
ملاک تشخیص حقوق عمومی و خصوصی: ………………… ۱۵
معیار ماهوی: ………………………………….. ۱۶
معیار شخصی و سازمانی: ……………………………….. ۱۶
معیار اعمال حق حاکمیت : …………………………… ۱۷
فایده تشخیص از جهت عملی :  ……………………….. ۱۸
شعبه های حقو ق خصوصی ……………………… ۱۸
شعبه های حقو ق عمومی ………………………………….. ۲۰
تقسیم به حقو ق ملی یا داخلی و حقوق بین الملل یا خارجی …………… ۲۲
حقو ق ملی یا داخلی …………………………………. ۲۲
حقو ق خارجی یا بین المللی ………………………… ۲۲

فصل دوم …………………………………………….. ۲۴
منشا حق و تکلیف :  …………………………………………. ۲۴
مبنای حقو ق: …………………………………………………. ۲۵
۱ عصر مذهبی…………. ۲۷ .
۲ دوره خرد گرایی ………………………… ۲۷ .
۳ دوره تجربی …………………………………….. ۲۸ .
مکتب تاریخی : ………………………………….. ۲۹
هدف قواعد حقو ق ……………………. ۳۱
مفهوم عدالت در نظریه اصالت فردی …………………………… ۳۳
مفهوم عدالت در نظریه اصالت اجتماعی …………………….. ۳۵
انتقادات وارد بر مکتب اصالت اجتماعی ……………………. ۳۶
شخص ……………………………………………………………………………. ۳۷
دولت …………………………………………………………………………. ۳۸
حاکمیت دولت ………………………………………………………. ۳۹
تعریف و اوصاف قاعده حقوقی ……………………………………. ۴۱
رابطه حقوق با اخلاق …………………………………………….. ۴۶
تفاوت حقو ق و اخلاق ………………………………………….. ۴۷
مقدمه علم حقوق
حقو ق و مذهب …………………………………………………….. ۴۸
تفاوت مذهب و حقو ق: ……………………………. ۴۸
حقو ق و عدالت …………………………………………………………. ۴۹
نظامهای مهم حقوقی …………………………………………… ۵۰
(Common Law) حقوق انگلیس و آمریکا………….۵۱
حقو ق کشورهای کمونیستی ………………………… ۵۱
حقو ق اسلام …………………………………………………………… ۵۱
منابع فقه اسلامی:  ………………………………………… ۵۲
منابع حقو ق ………………………………………………………………….. ۵۴
مبحث اول: قانون …………………………………………………………. ۵۴
قانون اساسی …………………………………………………………… ۵۵
قوانین عادی ……………………………………………………………. ۵۶
تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی ……………………… ۵۷
تفاوت قانون با آیین نامه و تصویبنامه :  ……………………….. ۵۸
وضع قانون ……………………………………………………………………. ۵۹
مراحل وضع قانون …………………………………………………….. ۵۹
تصویب قانون …………………………………………………………….. ۵۹
امضای قانون……………………………………… ۶۰
انتشار قانون …………………………………۶۱

مطالعه بیشتر