دانلود جامع ترین جزوه مبانی تاریخ اجتماعی ایران pdf و ppt 

دانلود جامع ترین جزوه مبانی تاریخ اجتماعی ایران pdf و ppt 
نوع فایل
pdf+ppt
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
8,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جامع ترین جزوه مبانی تاریخ اجتماعی ایران pdf و ppt 

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود جامع ترین جزوه مبانی تاریخ اجتماعی ایران pdf و ppt  تهیه و تدوین گردیده است.امید است که سودمند بود و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب جامع ترین جزوه مبانی تاریخ اجتماعی ایران :

۱ . صورت بندی اجتماعی- اقتصادی ایران در دوران صفویه
۱-۱ . ماهیت دولت در دوران صفویه
۲-۱ . ساختار اقتصادی ایران در دوران صفویه
– بخش شبانکاره و بیابانگرد
– بخش دهقانی
– بخش شهری
۳-۱ . بازرگانی خارجی و مناسبات با غرب در دوران صفویه
۴-۱ . ساختار اجتماعی ایران در دوران صفویه
۵-۱ . منابع اساسی مشروعیت بخش حکومت صفوی

۲ . دگرگونی های اجتماعی ایران در دوران صفویه

۲ – ۱ . کشمکش های داخلی در دوران صفویه
۲ – ۲ . تحولات مربوط به روابط خارجی ایران در دوران صفویه
۲ – ۳ . سقوط دراز مدت دولت صفویه
۲ – ۴ . تحولات اجتماعی و سیاسی ایران از فروپاشی صفویه تا آغاز دوران قاجار

۳ . در آستانه وابستگی: صورت بندی اجتماعی ایران از ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴ میلاد

۳ – ۱ . تحول اقتصادی و اجتماعی داخلی
۳ – ۲ . بخش کشاورزی
۳-۳ . بخش شهری ….
۳ – ۴ . بخش ایلی و عشیره ای
۳ – ۵ . دولت……..

۴ . جنبش های اجتماعی ایران در عصر قاجار ۱

۴ – ۱ . ماجرای تنباکو ۱۸۹۰ – ۱۸۹۲ میلادی، یک نقطه عطف……
۴ – ۲ . انقلاب مشروطیت ۱۹۰۵ – ۱۹۱۱ میلادی: فرصت از دست رفته…..
۴ – ۳ . علل انقلاب مشروطه

۵ . جنبش های اجتماعی ایران در عصر قاجار ۲

۵ – ۱ . نیروهای اجتماعی در انقلاب مشروطیت
۵ – ۲ . سازمان ها، ایدئولوژی ها، فرهنگ مردمی
۵ – ۳ . انقلاب از بالا ) جنگ جهانی اول و به قدرت رسیدن رضا خان در سال های ۱۹۱۴ – ۱۹۲۵

۶ . دولت، جامعه و اقتصاد در دوره رضاشاه  ۱۹۲۵ – ۱۹۱۴ میلادی

۶ – ۱ . دولت رضاشاه: استبداد نظامی، تجدد و غرب گرایی…..
۶ – ۲ . اقتصاد و ساختار طبقاتی…..
– وجه تولید روستایی و شبانکارگی
– وجه تولید شهری
۶ – ۳ . ایران در نظام جهانی دهه ۱۹۳۰ ……
۶ – ۴ . جنبش های اجتماعی و مداخله خارجی در دوره سلطنت رضاشاه……
۶ – ۵ . کناره گیری رضاشاه

۷ . برقراری دموکراسی، ملی کردن نفت، کودتا: )جنبش های اجتماعی از ۱۹۴۱ تا ۱۹۳۵ )

۷ – ۱ . ایران در جنگ جهانی دوم
۷ – ۲ . جنبش ملی کردن نفت ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳ میلادی

۸ . موقعیت جدید وابستگی )توسعه سرمایه داری وابسته در زمان محمدرضا شاه( در سال های ۱۹۵۳ – ۱۹۷۷ میلادی

۸ – ۱ . رژیم پهلوی: دیکتاتوری سلطنتی و پول نفت……
۸ – ۲ . اقتصاد و ساختار طبقاتی…..
۸ – ۳ . ایران در نظام جهانی: به سوی نیمه حاشیه ای

مطالعه بیشتر