دانلود جامع ترین جزوه درس بانکداری داخلی ۲ ویرایش جدید

دانلود جامع ترین جزوه درس بانکداری داخلی ۲ ویرایش جدید
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
8,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جامع ترین جزوه درس بانکداری داخلی ۲ ویرایش جدید

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه درس بانکداری داخلی ۲ ویرایش جدید می باشد که در قالب pdf در ۱۶۶ صفحه تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد.امید است که سودمند بود و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

منابع جزوه درس بانکداری داخلی ۲:

۱۳۹۳ ، چاپ نوزدهم بهمنی محمود، هدایتی ، سفری و کلهر، نشر مؤسسه عالی ، -۱ عملیات بانکداری داخلی ۲
بانکداری ایران
-۲ بانکداری اسلامی، ۱۳۷۹ ، جمشیدی سعید، نشر شکوه اندیشه
۱۳۳۵ ، زنگباری ناصر، نشر تکرنگ ، -۳ حقوق بانکی ۱
-۴ جزوه فقه معاملات، موسویان عباس
-۵ دستورالعملها، بخشنامهها و اطلاعیههای صادره بانک رفاه کارگران

فهرست مطالب جامع ترین جزوه درس بانکداری داخلی ۲ ویرایش جدید :

مقدمه

بخش اول: آناتومی ربا و مفاهیم قرارداد و معامله

تعریف ربا
-۱ تاریخچه ربا
-۲ ربا در قرآن
-۳ ربا در سنت
-۴ انواع ربا
-۵ وجه تمایز ربا و سود
-۶ تفاوت بانکداری سنتی و بدون ربا .۱۲
-۷ مبانی حقوقی عقد ، قرارداد و شرایط صحت معاملات

بخش دوم: شناخت و طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و تقسیمبندی تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی

-۱ شناختو طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی
-۱-۱ بازرگانی
-۲-۱ تولیدی
-۱-۲-۱ صنعت
-۲-۲-۱ معدن
-۱-۲-۱ کشاورزی
-۱-۱ خدمات
-۴-۱ مسکن و ساختمان
-۲ تقسیمبندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی
-۱-۲ تقسیمبندی تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف اقتصادی
-۲-۲ تعاریف
-۱ ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات
حد مجاز قانونی

بخش سوم: دستورالعمل اجرایی، ویژگیها و کاربرد هر یک از انواع تسهیلات

-۱ قرض الحسنه
-۱-۱ تعریف
-۲-۱ دستورالعمل اجرایی
-۱-۱ شرایط متقاضی
-۴-۱ کاربرد
-۵-۱ مدت تسهیلات
-۶-۱ میزان تسهیلات
-۲ مضاربه
-۱-۲ تعریف
-۲-۲ دستورالعمل اجرایی
-۱-۲ ویژگیها

-۵-۱ مدت تسهیلات
-۶-۱ سایر مقررات
-۴ فروش اقساطی
-۱-۴ تعریف

-۲-۴ دستورالعمل اجرایی

-۱-۲-۴ فروش اقساطی مسکن
-۲-۲-۴ فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
-۱-۲-۴ فروش اقساطی وسائل تولید، ماشینآلات و تأسیسات
-۱-۴ ویژگیها و کاربردها
-۴-۴ فروش اقساطی مسکن
-۵-۴ واگذاری سهمالشرکه بانک) فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
-۶-۴ ویژگیهای تسهیلات فروشاقساطی خرید خودرو- خرید کالاهای مصرفی بادوام
-۷-۴ شرایط
-۱-۴ میزان پیشدریافت
-۹-۴ مدت فروش اقساطی
….
-۴-۵ کاربرد
-۱-۴-۵ وسائل تولید، ماشینآلات و تأسیسات
-۲-۴-۵ مسکن و ساختمان
-۱-۴-۵ ساختمانهای تولیدی، اداری و خدماتی
-۵-۵ مدت اجاره به شرط تملیک
….
یدکی و ابزارکار
-۴-۵-۶ جعاله ایجاد، راه اندازی و توسعه طرحها
-۵-۵-۶ جعاله وارداتی
-۶-۶ مدت
-۷ سلف
-۱-۷ تعریف
-۲-۷ دستورالعمل اجرایی
-۱-۷ ویژگیها
-۴-۷ ضوابط کلی
-۵-۷ مدت
-۱ استصناع
-۱-۱ تعریف
-۲-۱ دستورالعمل اجرایی
-۱-۱ نکات قابل توجه در تعریف استصناع
-۴-۱ ارکان عقد استصناع
-۵-۱ ویژگیها
-۹ مرابحه
-۱-۹ تعریف
-۲-۹ دستورالعمل اجرایی
-۱-۹ انواع مرابحه
-۴-۹ مدت
-۵-۹ تفاوت مرابحه و فروش اقساطی
….
-۵-۱۱ تسهیلات خرید دین به اعتبار فروشنده
-۶-۱۱ نکات مهم
-۷-۱۱ ضوابط اعطای تسهیلات
-۱-۱۱ مدت
-۹-۱۱ نرخ سود
-۱۱ ضمانتنامه
-۱-۱۱ تعریف
-۲-۱۱ دستورالعمل مربوط به صدور ضمانتنامه
….

بخش چهارم: ضوابط و اصول کلی در بررسی تسهیلات اعطایی

بخش پنجم: اسناد حسابداری مربوط به تسهیلات

بخش ششم: فرمولهای محاسباتی تسهیلات

بخش هفتم: مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

بخش هشتم: وثائق قابل قبول و ارزش آنها

بخش نهم: فرآیندهای جانبی تسهیلات

مطالعه بیشتر