جامع ترین خلاصه کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی کاربردی علاءالدین رفیع زاده یوسف رونق با فرمت pdf

جامع ترین خلاصه کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی کاربردی علاءالدین رفیع زاده یوسف رونق با فرمت pdf
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان