دانلود تستهای حسابداری بخش عمومی دانشگاه تهران

دانلود تستهای حسابداری بخش عمومی دانشگاه تهران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود تستهای حسابداری بخش عمومی دانشگاه تهران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل تستهای حسابداری بخش عمومی با پاسخنامه طبق استاندارد از ۱۳۹۴ لازمالاجرا دانشگاه تهران می باشد که با فرمت pdf در ۳۲ صفحه با قابلیت سرچ و جستجو تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

تستهای حسابداری بخش عمومی دانشگاه تهران:

۱٫ شفافیت صورتهای مالی با رعایت کدامیک از موارد زیر بهبود مییابد؟

الف-مقایسه بودجه و عملکرد
ب-رعایت بودجههای مصوب
ج-تجمیع اطلاعات مالی تفصیلی
د-افشای تغییرات بودجه
۲٫ مجوز استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب را ………………گویند؟

الف-اعتبار مصوب
ب-تخصیص اعتبار
ج-بودجه اولیه
د-تأمین اعتبار

۳٫ تغییرات در داخل طبقه بندی بودجه ای را …………….گویند؟

الف-متمم بودجه
ب-تعدیل بودجه
ج-اصلاحیه بودجه
د-تلفیق بودجه

۴٫ ایجاد تغییر در بودجه اولیه که باعث افزایش مبلغ بودجه میگردد؛مربوط به کدام گزینه میباشد؟

الف-تعدیل بودجه
ب-متمم بودجه
ج-تلفیق بودجه
د-اصلاحیه بودجه

۵٫ افشای تفاوت بین بودجه و عملکرد و بودجه نهایی با بودجه اولیه به کدامیک از گزینههای زیر مربوط میشود؟

الف-افشای مناسب
ب-بیطرفی
ج-مربوط بودن
د-کامل بودن

۶٫صورت مقایسه بودجه و عملکرد بایستی بر اساس کدامیک از مبناهای زیر تهیه گردد؟

الف-مبنای حسابداری
ب-مبنای قابلمقایسه
ج-مبنای بودجهای
د-مبنای عملکرد

۷٫تفاوت در ……………هنگامی اتفاق میافتد که دوره بودجه،متفاوت از دوره گزارشگری صورتهای مالی باشد؟

الف-مبنا
ب-زمانبندی
ج-شخصیت واحد گزارشگر
د-عملکرد

۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫مبلغی که برای مصرف معین برای نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد؟

الف-تخصیص اعتبار
ب-اعتبار
ج-بودجه اولیه
د-بودجه نهایی

۹٫تعدیل بودجه برای جبران حوادث و بلایای طبیعی را………….گویند؟

الف-اصلاحیه بودجه
ب-متمم بودجه
ج-تلفیق بودجه
د-تعدیل بودجه

۱۰٫ (…………..شامل تمام اصلاحیه و متممها میباشد؟

الف-بودجه اولیه
ب-صورت مقایسه
ج-صورت عملکرد
د-بودجه نهایی

مطالعه بیشتر