دانلود خلاصه کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و کاربرد علی شیرازی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و کاربرد علی شیرازی
نوع فایل
pdf+ppt
حجم فایل
6mb
نویسنده
دسته بندی
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود خلاصه کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و کاربرد علی شیرازی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل خلاصه فصل دوم، چهارم و هشتم کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و کاربرد علی شیرازی با فرمت pdf و ppt می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

خلاصه کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و کاربرد علی شیرازی

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی ( Educational Administration) مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیاتو تبیین عناصر سازمانی و روابط فیمابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می باشند:

الف-سیستم رفتاری (فرد، گروه، سازمان غیررسمی و…)

ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی، اهداف رسمی، مقررات، سازمان رسمی و…)

ج- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روشهای تولید ستاندها، تجهیزات و…)

د- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع، رقبا، جامعه، دولت،تأمین کنندگان منابع و…) کارکردهای مدیریت آموزشی؛ شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است. هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات

آموزشی میپردازد.

عناصر و ساختار سازمانی

ساختار سازمانی مشخص میکند که مشاغل و وظایف در یک سازمان چطور دسته بندی، تقسیم بندی و هماهنگ میشوند. نوع ساختار سازمانی به نوع سازمان و رویکرد آن در عملیاتهای اجرایی بستگی دارد.

بیشتر ساختارهای سازمانی به عناصر کلیدی برای یک ساختار سازمانی مناسب عبارتند از :

تخصص کاری: وظایف بر چه اساس و برحسب کدام درجه به مشاغل جداگانه طبقه بندی میشوند؛

تقسیم بندی کار به بخشهای مختلف: بر چه اساسی مشاغل گروه بندی میشوند؛

زنجیره ی فرماندهی: گروهها و افراد به چه کسی باید گزارش بدهند؛

محدودهی کنترل: یک مدیر چند نفر را میتواند بهطور مؤثر مدیریت کند؛

تمرکز و عدم تمرکز: چه کسی تنها تصمیمگیرندهی نهایی خواهد بود؛

رسمی سازی: قوانین و مقررات تا چه میزان برعملکرد مدیران و کارمندان نظارت خواهد کرد شیوه های کلاسیک طراحی میشوند .

مطالعه بیشتر