دانلود پاورپوینت ضوابط اجرایی ساختمان مسکونی و اداری

دانلود پاورپوینت ضوابط اجرایی ساختمان مسکونی و اداری
نوع فایل
ppt
حجم فایل
3mb
نویسنده
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت ضوابط اجرایی ساختمان مسکونی و اداری

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت ضوابط اجرایی ساختمان مسکونی و اداری می باشد که با فرمت ppt در ۱۵ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

پاورپوینت ضوابط اجرایی ساختمان مسکونی و اداری:

اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

  • در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد؛
  • اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻣﻮﺟﻮد زﻣﯿﻦ را ﺧﺎک ﺑﺮداردی ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
  • ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﮐﺒﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﮕﺮ ﮐﻒ ﻣﺤﻞ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎ را اﺟﺮا ﮐﺮد.
  • ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﯿﺮﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
  • در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎر ﺑﻨﺪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺟﺮای آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺸﯿﻢ.

ضوابط پیش آمدگی یا کنسول
پخی

ضوابط بالکن ها

ضوابط نورگیر یا حیاط خلوت

پارکینگ

دستگاه پله و آسانسور

رعایت محدوده ارتفاعی

درزهای ساختمان

وال پست (میان قاب غیر سازه ای)

ضوابط پیش آمدگی یا کنسول

پیش آمدگی تنها در زمین هایی که سطح اشغال آنها مشرف به گذر باشند و گذر بالای ۱۲متر داشته باشند مجاز به احداث آن می باشیم.

  • احداث باران گیر به عنوان پیش آمدگی در سقف بام حداکثر ۹۰سانت مجاز بوده و جز زیر بنا محسوب نمی گردد.
  • حداقل ارتفاع زیر پیش آمدگی نسبت به کف ۳٫۵ متر می باشد.
  • متراژ اضافه شده توسط پیش آمدگی در کنترل مساحت سطح اشغال در زمین های بالاتر از ۲۰۰متر دخیل نبوده و جهت کنترل مساحت سطح اشغال ساختمان را بدون کنسول در نطر می گیرند  و سپس مساحت کنسول (پیش آمدگی ) به مساحت سطح اشغال اضافه می گردد.

پخی

درمحل تقاطع دو گذر منتهی به ملک برای دید مناسب اتومبیل باید گوشه ی ملک به صورت پخی اجرا شود.

رعایت پخ با زاویه ۴۵ درجه با ابعاد مساوی در صورتیکه بنای همسایه دارای پخ باشد اجباریست.

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻴﺶ آﻣﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎز در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺦ ساختمان هایی ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻗﺮار گرفته اند. ۱۵۰ سانتی متر عمود بر پخ میباشد.

– پخ در بالاتر از ارتفاع ۳٫۵۰ از تراز گذر میتواند گونیا اجرا شود.

– در پخ ها نمیتوان هیچ بازشویی احداث کرد.

مطالعه بیشتر