دانلود مجموعه تست روانشناسی فیزیولوژیک کنکور ارشد و دکتری

دانلود مجموعه تست روانشناسی فیزیولوژیک کنکور ارشد و دکتری
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود مجموعه تست روانشناسی فیزیولوژیک کنکور ارشد و دکتری

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل امع ترین مجموعه تست روانشناسی فیزیولوژیک دکتر پیری با پاسخ کلیدی ویژه کنکور ارشد و دکتری ، استخدامی می باشد که با فرمت پی دی اف در ۷۰ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

مجموعه تست روانشناسی فیزیولوژیک یکی از بهترین منابع کارشناسی ارشد و دکتری رشته روانشناسی است و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می توانند از این فایل استفاده نمایند.

مجموعه تست روانشناسی فیزیولوژیک کنکور ارشد و دکتری:

نظریه فعال سازی مربوط به کدامیک از نظریه پردازان انگیزشی زیر است؟
۱( بیندرا    ۲( میلنر    ۳( لیندزلی    ۴( گری
گزینه ) ۳

کدام مرکز از نورونهای حسی شکل گرفته است؟
۱( هیپوتالاموس    ۲( تالاموس    ۳( مخچه    ۴( هیپوکامپ
گزینه ) ۲

در تحرک عضلانی کدام مرکز عصبی نقش ندارد؟
۱( مخچه    ۲( نخاع
۳( عقدههای قاعدهای      ۴( بصل النخاع
گزینه ) ۴

وسعت میدان تحریکی که یک عضو در جلو شیار مرکزی )رولاندو( اشغال میکند به چه عاملی بستگی دارد؟
۱( فعالیت عضو     ۲( بزرگی عضو
۳( بزرگی و فعالیت عضو تواماً     ۴( این وسعت برای تمام اعضا یکسان است.
گزینه ) ۱

از کدام مسیر عبور میکند؟ (Papez) – مدل پاپز
۱( اجسام پستانی تالاموس شکنج کمربندی
۲( اجسام پستانی سپتو هیپوکامپ شکنج کمربندی
۳( اجسام پستانی مامیلاری شکنج کمربندی
۴( اجسام پستانی مامیلو تالامیک شکنج کمربندی
گزینه ) ۱

حس صورت با کدام عصب منتقل میشود؟
۱( عصب صورتی چهره ای    ۲( عصب سه شاخه
۳( عصب پنوموگاستریک     ۴( عصب شنوایی
گزینه ) ۲

شکل و فرم و رن شیء را کدام قسمت مغز کشف میکند؟
۱( قسمت فوقانی لوب آهیانهای پاریه تال
۲( قسمت تحتانی لوب گیجگاهی تامپورال
۳( قسمت میانی لوب فرونتال پیشانی
۴( قسمت تحتانی لوب اوکسی پیتال پس سری

گزینه ) ۲
کدامیک از موارد زیر جزو هستههای قاعدهای مغز نمیباشند؟
۱( پالیدوم           ۲( استریاتوم
۳( تالاموس         ۴( هسته سوب تالامیک
گزینه ) ۳

کدامیک از قسمتهای مغز زودتر از سایر قسمتها قبل از حرکت طر ریزی شده تحریک میشود؟
۱( کورتکس مغز    ۲( بصل النخاع
۳( مخچه           ۴( هسته استریاتوم
گزینه ۱

مطالعه بیشتر