دانلود جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار جامع حسابداری شش سطحی

دانلود جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار جامع حسابداری شش سطحی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
5mb
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار جامع حسابداری شش سطحی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار جامع حسابداری شش سطحی می باشد که با فرمت pdf در ۸۰ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار جامع حسابداری شش سطحی:

فصل اول . ……………………………. ………………………….. ۵

۱ ( آشنایی با سیستم حسابداری . ……………… ۶
۳ – ۱ ( ضرورت استفاده از سیستم حسابداری مالی ………… ۶
۲ – ۱ ( امکانات و ویژگیهای اصلی نرمافزار . …… ۶
۳ – ۱ ( گزارشهای سیستم . …………….. ….. ۷

فصل دوم . ………………………………………… ۸

۲ ( تعریف اطلاعات پایه . ………………………. ۹
۱ – ۲ ( تنظیمات عمومی نرمافزار حسابداری مالی . ……. ۹
۲ – ۲ ( معرفی اطلاعات پایه . ………………. ۱۰
۱ – ۲ – ۲ ( تعریف شرکت . ………… …………. ۱۰
۲ – ۲ – ۲ ( تعریف کاربران . ……….. …………. ۱۱
۳ – ۲ – ۲ ( تغییر کلمه عبور . ……. …………… ۱۴
۴ – ۲ – ۲ ( تنظیم محدوده دسترسی کاربران …. ۱۴
۵ – ۲ – ۲ ( کنترل کاربران . ……….. …………….. ۱۷
۶ – ۲ – ۲ ( پایگاه دادهها . …………… ……….. ۱۹

فصل سوم . ……………. ……………………………… ۲۲

۳ ( راهنمای تعریف کدینگ. . …………….. ……. ۲۳
۱ – ۳ ( تعریف مدیریت سیستم . ……. ……… ۲۳
۲ – ۳ ( تعریف حسابهای گروه . …… …………… ۲۳
۳ – ۳ ( تعریف حسابهای کل . ……… ………….. ۲۵
۴ – ۳ ( تعریف حسابهای معین . ….. …………… ۲۶
۱ – ۴ – ۳ ( ارتباط با حسابهای ارزی . …………. ۲۸
۵ – ۳ ( تعریف حسابهای تفصیلی . …………….۲۸
۶ – ۳ ( مرکز مسئولیت . …………………. …….. ۳۱
۷ – ۳ ( پروژه/قرارداد . …………………….. …….. ۳۱

فصل چهارم . …………. …………………………………… ۳۳

۴ ( حسابهای بانکی . …………………………. ۳۴
۱ – ۴ ( تعریف بانک . ………………………. ….. ۳۴
۲ – ۴ ( شعب بانک. . ………………………… ….. ۳۴
۳ – ۴ ( حسابهای بانکی . ………………… …. ۳۵
۴ – ۴ ( تعریف ارز . ………………………….. …… ۳۵
۵ – ۴ ( تعریف شعب. . ……………………… …. ۳۶

فصل پنجم . …………… ………………………….. ۳۷

۵ ( صدور سند حسابداری . ……………….. ….. ۳۸
۱ – ۵ ( معرفی انواع اسناد . …………….. …….. ۳۸
۲ – ۵ ( صدور سند حسابداری . ………. ……..۳۹
۱ – ۲ – ۵ ( شماره سند . …………… ……….. ۴۱
۲ – ۲ – ۵ ( شماره عطف . …………. ………. ۴۱
۳ – ۲ – ۵ ( شماره روزانه . …………. ………… ۴۱
۴ – ۲ – ۵ ( تهیه شده در . ………… …………… ۴۱
۵ – ۲ – ۵ ( صادر کننده . ………….. ……………۴۱
۶ – ۲ – ۵ ( تایید کننده . …………… …………۴۱
۳ – ۵ ( منوی لیست اسناد و امکانات آن . ……. ۴۲
۲ – ۳ – ۵ ( کلیه اسناد . ……………… …………. ۴۲
۴ – ۵ ( توضیحات . …………………. ………….. ۴۳
۱ – ۴ – ۵ ( سند یادداشت . ………… ………… ۴۳
۲ – ۴ – ۵ ( سند موقت. . ……………… ………. ۴۳
۳ – ۴ – ۵ ( شماره گذاری اسناد . ……………… ۴۶
۴ – ۴ – ۵ ( بررسی اسناد . ………….. ……….. ۴۶
۵ – ۴ – ۵ ( قطعی کردن اسناد . … ……………. ۴۷
۶ – ۴ – ۵ ( جا به جایی اسناد . ….. ………….. ۴۷
۷ – ۴ – ۵ ( کپی اسناد به سال دیگر . …………. ۴۸
۵ – ۵ ( انواع وضعیت سند . …………….. ……… ۴۹
۱ – ۵ – ۵ ( سند بررسی شده . …… ………….. ۵۰
۲ – ۵ – ۵ ( سند دائم یا قطعی . …. ……………. ۵۰

فصل ششم . …………… ………………………….. ………………….. ۵۱

۶ ( تهیه گزارشات . … …………………………..۵۶
۱ – ۶ ( مرور حسابها . ……………… ………… ۵۶
۲ – ۶ ( گزارشات تحلیلی . ………………. ……. ۶۱
۱ – ۲ – ۶ (نوع گزارش . ………………. …………. ۶۱
۲ – ۲ – ۶ ( محدوده اسناد . ………… ………….. ۶۱
۳ – ۲ – ۶ ( الویت سطوح . ………….. ………….. ۶۲
۵ – ۲ – ۶ ( تهیه گزارش به صورت . ……………… ۶۲
۶ – ۲ – ۶ ( نوع مانده . ………………… ……… ۶۲
۸ – ۲ – ۶ ( گزارش تراز ساده . …… …………… ۶۳
۳ – ۶ ( گزارش مقایسهای . …………….. ……… ۶۵
۴ – ۶ ( کاربرگ تعدیلات سنواتی . …. ………… ۶۷
۵ – ۶ ( مدیریت وجوه نقد . …………….. ……… ۶۸

فصل هفتم . …………… ……………………………. ۷۰

۷ ( سال مالی . ……….. …………………………………………….. ۷۱
۱ – ۷ ( تغییر سال مالی . ………………… ……۷۱
۲ – ۷ ( تعریف سال مالی . ………………. ……..۷۱

فصل هشتم . ……………………… ۷۳

۸ ( راهنمای عملیات پایان سال . ………. ………………………….. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

– ۸ ( تسهیم مرکز هزینه . ………………………… ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
۲ – ۸ ( تسهیم پروژه . …………………….. ….. ۷۳
۲ – ۸ ( تبدیل حسابهای معین . ………… ……… ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
۳ – ۸ ( بستن حسابهای سود و زیانی: . ……. ۷۴
۴ – ۸ ( صدور سند خلاف ماهیت . …. ………….. ۷۵
۵ – ۸ ( سند اختتامیه . …………………… ……. ۷۵
۶ – ۸ ( سند افتتاحیه . ……………………. ……. ۷۶

فصل نهم . ……………. ………………….. ………………………….. ۷۷

۹ ( گزارش دفاتر قانونی . ……………………. . ۷۸
۱ – ۹ ( صدور سند کل )خلاصه( برای ثبت در دفاتر قانونی . ……. ۷۸
۲ – ۹ ( گزارشات دفتر قانونی . ……….. ……۷۹

مطالعه بیشتر