دانلود جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار حقوق و دستمزد، پرسنلی و تایم شیت

دانلود جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار حقوق و دستمزد، پرسنلی و تایم شیت
نوع فایل
pdf
حجم فایل
7mb
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار حقوق و دستمزد، پرسنلی و تایم شیت

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار حقوق و دستمزد، پرسنلی و تایم شیت می باشد که با فرمت pdf در ۱۰۲ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب جزوه تحلیلی و کاربردی نرم افزار حقوق و دستمزد، پرسنلی و تایم شیت:

فصل اول ……………. ۷

۱( آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد، پرسنلی و تایم شیت ……………………………………………………… ۸
ضرورت استفاده از سیستم حقوق و دستمزد ……………………………………………………………….. ۸
کلیات حقوق دستمزد ………………………………. ۸
اصطلاحات و نکات مهم …………………………….. ۸
اصطلاح حقوق …………………………………….. ۸
اصطلاح دستمزد ………………………………… ۸
حقوق و مزایای مستمر نقدی ……………… ۸
مزایای مستمر غیر نقدی ……………………. ۸
مزایای غیر مستمر ……………………………… ۹
نرخ حقوق و دستمزد…………………………. ۹
آیکونهای یکپارچه عملیاتی .……………………. ۹

فصل دوم ……………. ۱۰

۲( تنظیمات عمومی نرمافزار حقوق و دستمزد………………………. ۱۱
معرفی اطلاعات پایه ……………………………. ۱۱
تعریف شرکت……………………………………………………… ۱۱
تعریف کاربران…………………………………………………… ۱۲
تعریف موقعیت جغرافیایی…………………………………………… ۱۴
تعریف شرح استاندارد……………………………………………… ۱۴
تغییر کلمه عبور…………………………………………………. ۱۴
تنظیم محدوده دسترسی……………………………………………… ۱۵
کنترل کاربران…………………………………………………… ۱۸
تنظیمات چاپ…………………………………………………….. ۱۹
مبنای شماره گذاری عطف اسناد……………………………………….۲۰

پایگاه داده ها …………………………………………………. ۲۱
مدیریت سیستم……………………………………………………. ۲۲
تنظیم محدوده دسترسی کاربران . . . . …………………….. Error! Bookmark not defined.
تعریف مدیریت سیستم . . ……………………. Error! Bookmark not defined.

فصل سوم . . .  ۲۳

۳ ( حسابهای بانکی . . . . . …………………… ۲۴
تعریف بانک و شعب بانکی ……. ۲۵
حسابهای بانکی . . . . . ………………………….. ۲۶
تعریف ارز ……………………………. ۲۵

فصل چهارم . ………. ۲۶

۴ ( منوی اطلاعات پایه………. ۲۶
تعریف کدینگ سیستم . . . .  ………………………….. ۲۷
تعریف جدول امتیازی………………………………… ۲۹
چارت سازمانی . . . . . . . …………………………. ۳۱
تعریف انواع استخدامی و جداول مالیاتی . …………………….. ۳۳
تعریف بیمه و شماره کارگاهی . . . . . …………………….. ۳۶
تعریف حوزههای مالیاتی . . . . . . . …………………………. ۳۸
عوامل محاسباتی فایل مالیات . . . . …………………. ۳۹
تعریف انواع مرخصی . . . . . . . …………………………. ۳۹
ارتباط حساب بانکی با دیسکت . . ……………………. ۴۰
تنظیمات کارت ساعت زنی . . . . . ………………………… ۴۰

فصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۰

راهنمای تحلیلی و کاربردی
نرمافزار حقوق و دستمزد، پرسنلی و تایم شیت صفحه ۳ از ۱۰۰
مرکز آموزش همراهان سیستم گوهر
۵ ( تعریف عوامل حقوقی …. ۴۳
لیست مزایا و کسورات . . …………………………… ۴۴
ارتباط عوامل حقوقی . . . . . . …………………………. ۴۶

فصل ششم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۰

( معرفی کارکنان و احکام . . .. ۵۱
معرفی کارکنان . . . . . . . . …………….. …………… ۵۱
صدور حکم کارگزینی . . . . . . . …… ……………………………. ۵۳

فصل هفتم. . . . . . . . … ۵۴

وام ۵۷
تعریف انواع وام . . . . . . . . …………….. ………………………. ۵۷
لیست درخواست وام پرسنل . . . . . . . …….. ۵۸

فصل هشتم . . . . . . . . . . . . . …….. ۵۷

۸ ( صندوق پس انداز . ……. ۶۱
معرفی صندوق پس انداز . . . . . ….. ۶۱
ثبت نام اعضاء . . . . . . . . ……………….. ……………………. ۶۱
گزارش صندوق . . . . . . . . …………….. ………………………… ۶۲

فصل نهم . . . . . . . . . . . . …. ۶۰

( بیمه تکمیلی . . . . . ……. ………………………….. ۶۴
تعریف انواع بیمه تکمیلی . . . . . . . …………………………………….. ۶۴
لیست درخواست بیمه تکمیلی . . . . . . . …………………. ……….. ۶۵

….

مطالعه بیشتر