دانلود پاورپوینت بحران در فضای سبز در ۲۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت بحران در فضای سبز در ۲۰ اسلاید قابل ویرایش
نوع فایل
ppt
حجم فایل
9mb
نویسنده
100,000 تومان 8,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت بحران در فضای سبز در ۲۰ اسلاید قابل ویرایش

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت بحران در فضای سبز جهت رشته محیط زیست می باشد که با فرمت ppt در ۲۰ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب

بررسی اجمالی بحران محیط زیست در ایران
بی اخلاقی انسانی در جنگل
نمونه ای دیگر
سلاخی درختان کهنسال
بکدامین گناه
دنیای زیبایم آرزوست
نتیجه گیری
رهبر معظم انقلاب اسلامی
الودگی تالاب ها
شکار بی رویه و

پاورپوینت بحران در فضای سبز در ۲۰ اسلاید قابل ویرایش:

بررسی اجمالی بحران محیط زیست در ایران

∗رابطه انسان و طبیعت از آغاز خلقت تا کنون هیچوقت به اندازه امروز نگرانکننده و تهدیدآمیز نبوده است. سیر شتابنده تحوّلات تکنولوژیکی و تغییر شیوهها و الگوهای مربوط به زندگی انسانی از یک سـو و تـأخیر در برنامهریزیهای مربوط به کاهش اثرات منفی اقتصادی، فرهنگـی و اخلاقـی مربـوط بـ ه آن از سـوی دیگـر موجبات بروز یک سری ناهنجاری‌هایی زیست‌محیطی و به دنبال آن نگرانیهـای شـدید میـان دوسـتداران محیطزیست و متفکران و مصلحان اجتماعی را فراهم نموده است.

با توجه اهمیـت دو عنـصر آب و هـوا در تداوم چرخه زندگی، توجه به آموزش همگانی و همه جانبه توسط نهادهای دولتی و غیردولتـی، در راسـتای جلوگیری از افزایش آلودگی آنها، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در راستای دستیابی به حدی از توان تولید صنعتی از نوع بومی، بـه دلیـل ناهمـاهنگی میـان فعّـالان اقتصاد صنعتی و متولیان حفظ محیطزیست، و بسیاری از عوامل دیگر، وضعیت محیطزیست از شرایط مناسبی برخوردار نیستت .

وقوع انقلاب صنعتی در اروپا ی قرن ۱۸ وشـکل گیـری شـهرهای جدیـد صـنعتی،تـشدید مهـاجرت روستاییان و ساکنین شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و به تبع آن پیشرفت هـای علـم پزشـکی وکنترل بیماریهای عفونی و مسری و در نتیجه افزایش بیرویه جمعیت کـره زمـین موجـب پیدایش نگرانیهایی در میان بسیاری از صـاحب نظـران مـسایل اجتمـاعی، جمعیـت شناسـان و سیاسـتمداران گردید.

مطالعه بیشتر