دانلود جزوه کلیات حقوق اساسی تقریرات درسی دانشگاه تهران

دانلود جزوه کلیات حقوق اساسی تقریرات درسی دانشگاه تهران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
130,000 تومان 9,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه کلیات حقوق اساسی تقریرات درسی دانشگاه تهران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه تایپی کلیات حقوق اساسی تقریرات درسی دانشگاه تهران می باشد که با فرمت pdf در ۶۶ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست جزوه کلیات حقوق اساسی تقریرات درسی دانشگاه تهران:

موضوعات و عرصه های حقوق اساسی ……………………………………………………………………………………….۳
کارکردهای حقوق اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
ضمیمه: حقوق اساسی اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
حقوق اساسی و فرهنگ سیاسی …………………………………………………………………………………………… ۱۷
مبانی و منشاء حقوق اساسی ………………………………………………………………………………………………. ۲۸
نظریه حقوق اساسی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
نظریه قانون اساسی؛ جان لاک و حقوق اساسی ………………………………………………………………………………. ۳۴
حقوق اساسی و فلسفه سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
لیبرالیسم ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
آزادی و قدرت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
فلسفه سیاسی و تجلی آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………… ۴۱
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………… ۴۲
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
مواد اعلامیه ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
فلسفه سیاسی لیبرال و چگونگی تجلی آن در حقوق اساسی ……………………………………………………………….. ۵۱
ساختار حقوق اساسی در آمریکا …………………………………………………………………………………………… ۵۲
فلسفه سیاسی مارکسیستی و چگونگی تجلی آن در حقوق اساسی …………………………………………………………. ۵۹
رسانه، شبکه و ناکارآمدی حقوق اساسی سنتی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

موضوعات و عرصه های حقوق اساسی:

حقوق اساسی دانشی است که بصورت نظام مند، نظری و مقایسه ای به اصول حاکم بر جامعه سیاسی و سازمان حکومت و مبانی نظری آن می پردازد. نظام مندی دانش حقوق اساسی به مفهوم آن است که از روش های علمی و در فرآیندی تجمیعی شکل می گیرد. نظری بودن این دانش از آن جهت است که مبتنی بر تعاریفی از حقوق انسان و فلسفه سیاسی است و مقایسه ای بودن آن در بستری از مقایسه حقوق اساسی در کشورهای گوناگون تحقق می یابد. برای درک مفهوم حقوق اساسی ضرورت دارد تا به تفکیک حقوق اساسی به مثابه دانش و حقوق اساسی به مثابه محصول دانشی اقدام شود.

حقوق اساسی به مثابه محصول عبارتست از بررسی قانون اساسی کشورها. مثلا در درس حقوق اساسی در ایران به بحث در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی و ابعاد و اصول و فصول آن می پردازیم. در حالیکه حقوق اساسی به مثابه دانش موضوعات گسترده تری را در بر می گیرد و مجموعه ای از گفتارها و نظریه ها در خصوص اموری کلی است که معطوف به تدوین قواعد و قوانین و بویژه قوانین اساسی است. به بیان دیگر دانش حقوق اساسی در اینجا دانش معطوف به معماری نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیست. آنجا که این نظامات به ساختار و تنظیم و تفکیک قدرت در یک کشور مربوط می شود از آن به قانون اساسی تعبیر می شود

مطالعه بیشتر