اسلاید های منطق فازی دانشگاه شریف
80,000 تومان 6,500 تومان