no-img
فایل فولدر

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری) - فایل فولدر


فایل فولدر

ادامه مطلب

PDF
جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)
pdf
۱۳۹۷-۰۳-۲۳
27MB

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)


شرح مختصر:

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)

کاربران گرامی در این بخش ،جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)-جزوات آمادگی کنکور دکتری رشته تربیت بدنی با فرمت PDF در حجم ۱۵۰ صفحه دراختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

Related image

 

جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخشی از متن :

تعریف بیومکانیک ورزشی

-۱ مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات

-۲ کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان

-۳ بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار داده، اثرات حاصله را

بررسی میکند

با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهای مورد استفاده در ورزشهای مختلف میباشد و لـذا تـا حـد زیـادی محدود به مهارتهای ورزشی

است، تعریف فوق مقبولتر است.

بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر میپردازد:

۱-حرکت های پایه

-۲ حرکت های یپچییده ورزش

-۳ ورزش درمانی

روش های مطالعه بیومکانیک حرکت انسان

روش های مورد استفاده برای مطالعه بیولوژ یکی و مکانیکی یک سیستم عبارتند از:

-۱ روش توصیفی -۲ روش تحلیلی

محاسن و معا یب روش تحلیلی عبارتند از:

-۱ در روش تحلیلی دقت اندازه گیری بالاست، اما زمان ز یادی لازم است

مجموعه تست جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)

-۱ این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادی عامـل حرکـت در ذات متحـرک است.»

)۱ ابوعلی سینا )۲ ارسطو ۳)دوانچی ۴)گالیله

-۲ عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟

۱)دورسی فلکش و اینورشن مچ پا ۲)پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا

۳)پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا ۴)دورسی فلکشن و اورشن مچ پا

-۳ کدام جمله درمورد لیگامنت عرضی صحیح است؟

)۱ تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداری قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران چسبیده است.

)۲ محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است.

۳)پشت مفصل زانو را میپوشاند.

۴)مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد.

-۴ کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟

. )۱ سطحی است ۲) بر دو مفصل اثر حرکتی دارد.

)۳ قابل لمس کردن نیست. . )۴ اکستنسور است

-۵ عضله کف دست طویل چه کاری میکند؟

)۱ فلکسور شست است. ۲) فلکسور مچ است.

)۳ اکستنسور مچ است. ۴) اکستنسور شست است.

-۶ کدام جمله برای عضله سه سر بازویی صحیح است؟

)۱ سوپینیتور ساعد است. )۲ فلکسور آرنج است. )۳ آداکتور بازو است. )۴ فلکسور بازو است. حرکت شناسی «۱۴۳»

 

کلمات کلیدی: جزوه بیومکانیک ورزشی – حرکت شناسی – کنکور دکتری

 

۴,۵۰۰ تومان – خرید

 موضوعات :
جزوه ها

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید