اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,000 تومان

دانش پژوهان گرامی در این قسمت تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان درقالب ورد و در ۱۳۹ صفحه قابل ویرایش با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان:

تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

مقدمه ۱
بیان مسئله ۷
ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۰
متغیرهای پژوهش ۱۳
تعریف عملیاتی متغیرها ۱۴
فرضیه های تحقیق ۱۵

فصل دوم

مقدمه ۱۸
قوانین یادگیری از نظر روانشناسان ۲۱
تاثیر تکلیف در یادگیری ۲۳
آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟ ۲۴
ملاک های تعیین تکلیف شب ۲۶
تناسب نوع تکلیف با نوع درس ۲۸
جایگاه تکلیف ۲۸
تصحیح تکلیف ۲۹
تشریح اهداف تکلیف ۳۰
فواید و مضرات تکلیف ۳۰
اهداف تکلیف ۳۱
انواع  تکلیف ۳۲
حجم تکلیف ۳۳
رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها ۳۵
تاریخچه تکلیف شب در جهان ۳۶
تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری ۳۸
اثرات تکلیف شب ۴۰
نظریات مختلف درباره تکلیف شب ۴۱
تاریخچه تکلیف شب ۴۴
تحقیقات انجام شده در ایران ۵۲

فصل سوم

روش تحقیق ۵۶
نوع تحقیق ۵۶
جامعه آماری ۵۷
نمونه آماری ۵۷
روش نمونه گیری ۵۷
ابزار تحقیق ۵۷
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

الف- آمار توصیفی ۶۱
مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی ۶۱
بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن ۶۲
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش ۱۰۱-۶۳
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت ۱۰۱-۶۳
تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال ۱۰۱
آمار استنباطی ۱۰۵
بحث و نتیجه گیری ۱۰۹

فصل پنجم

خلاصه پژوهش ۱۱۲
عنوان و اهداف پژوهش ۱۱۲
فرضیه های پژوهش ۱۱۲
نوع پژوهش ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
محدودیت ها و موانع ۱۱۶
پیوست ها

منابع و مأخذ ۱۱۹
فهرست جداول ۱۲۱
نمونه فرم پرسشنامه ۱۲۴

مطالعه بیشتر